Ruszają nabory w Ścieżce SMART! na rzecz dostępności. Do wzięcia łącznie 1,3 mld zł z Funduszy Europejskich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabory wniosków o dofinansowanie w konkursach Ścieżka SMART oraz Ścieżka SMART na rzecz dostępności, realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Projekty, w których obowiązkowa jest część badawczo-rozwojowa, można zgłaszać do 24 października br.

Adresatem obydwu działań są duże przedsiębiorstwa, które samodzielnie mogą starać się o 890 milionów złotych dofinansowania w Ścieżce SMART oraz 445 mln zł dofinansowania w Ścieżce SMART na rzecz dostępności. Konkurs Ścieżka SMART ma przyczynić się do tworzenia nowatorskich produktów czy usług oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii. Natomiast w tematycznym naborze Ścieżka SMART na rzecz dostępności NCBR stawia na rozwiązania, dzięki którym runą bariery ograniczające codzienne życie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

– Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferuje szeroki wachlarz wsparcia dla przedsiębiorców. W prowadzonych przez NCBR naborach firmy mogą się starać o pokaźne środki na działalność innowacyjną. Aby pobudzić współpracę na rynku, w ramach swoich projektów duże przedsiębiorstwa (z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP – powiedziała Karolina Lesyng, dyrektor Działu Dotacji Krajowych i Funduszy UE w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs Ścieżka SMART charakteryzuje brak ograniczeń tematycznych, ale każdy zgłoszony projekt musi wpisywać się w przynajmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Daje do przedsiębiorstwom szerokie możliwości dofinansowania projektów chociażby z segmentu energetyki, technologii informacyjnych, nowoczesnego przemysłu, rolnictwa i in.

Priorytet: dostępność
W konkursie tematycznym Ścieżka SMART na rzecz dostępności dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W tej grupie znajdują się m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome czy niesłyszące. To także osoby z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi bądź intelektualnymi, w tym schorzeniami otępiennymi, związanymi z procesem starzenia się społeczeństwa oraz z dysfunkcjami rozwojowymi. Szczególne potrzeby mają również osoby starsze i osłabione chorobami, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, w tym korzystający z wózków dziecięcych. Podobnie chorzy na choroby cywilizacyjne i przewlekłe. Specjalistycznych rozwiązań potrzebują osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem czy o nietypowym wzroście, jak również – co pewnie rzadziej przychodzi na myśl – osoby z większym bagażem.

Celem zgłoszonych projektów musi być rozwiązanie jednego lub kilku problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianej jako zniesienie co najmniej jednej lub większej liczby barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Projekt dopasowany do potrzeb
Od początku obowiązywania perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w konkursach FENG wprowadzona została modułowość wniosków o dofinansowanie. Każdy projekt dużego przedsiębiorstwa musi obowiązkowo obejmować moduł B+R, który ma na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym.

Dodatkowo, każdy przedsiębiorca może wybrać dodatkowy moduł lub kilka modułów rozszerzających projekt: moduł wdrożenie innowacji (czyli dofinansowanie na wdrożenie wypracowanej innowacji w formie produktów lub procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług), moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie na infrastrukturę niezbędną do tworzenia innowacji), moduł cyfryzacja (inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, jak i produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa), moduł zazielenienie przedsiębiorstw (transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym), moduł internacjonalizacja (promocja zagraniczna produktów – wyrobów lub usług lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej oraz ich obronę w przypadku naruszenia), moduł kompetencje (doskonalenie i zdobywanie kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy zespołu projektowego).

W obydwu konkursach minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R wynosi 3 mln zł (w przypadku realizowania zarówno modułu B+R, jaki i Wdrożenie innowacji limit 3 mln zł odnosi się do jednego, wybranego modułu). Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 70 mln zł łącznie na cały projekt, a poziom dofinasowania uzależniony jest od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Ścieżka SMART oraz Ścieżka SMART na rzecz dostępności są instrumentami realizującymi Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR:
• Ścieżka SMART: LINK
• Ścieżka SMART na rzecz dostępności: LINK

Info i fot. NCBR

Data publikacji: 28.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również