Sejm zajął się dostępem niepełnosprawnych do stron internetowych urzędów

Sejm zajął się dostępem niepełnosprawnych do stron internetowych urzędów

Projektem, który ma poprawić dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, m.in. urzędów, dla niepełnosprawnych, zajęła się 19 lutego komisja sejmowa.

Projekt przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Stanowi on implementację prawa unijnego, które nakazuje zwiększenie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w oparciu o wspólne wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Takie osoby to m.in. osoby niewidome i słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące, czy osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, ale również osoby starsze.

Ponadto, jak mówiła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, projekt stanowi też ważny element rządowego programu Dostępność plus. – Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której informacje prezentowane przez podmioty publiczne w formie cyfrowej będą w pełni dostępne dla obywateli, w tym przede wszystkim dla obywateli mających szczególne potrzeby – mówiła przedstawicielka MC.

Do najważniejszych założeń należy wdrożenie tzw. jednolitego standardu dostępności dla wszystkich organów publicznych (w poszerzonym zakresie niż do tej pory); wdrożenie zasady alternatywnego dostępu – zakłada się, że najważniejsza jest informacja niesiona przez publikowany dokument, a nie sam dokument, dlatego dla niedostępnych plików obywatel będzie miał prawo zadzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego przeczytanie, wdrożenie zasady priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne muszą być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne – urząd powinien je uczynić dostępnymi w pierwszej kolejności.

Jak mówiła Wanda Buk, dzięki projektowi podmioty publiczne będą też musiały sprawdzić dostępność swoich stron i aplikacji. Minister cyfryzacji, mówiła, że resort cyfryzacji jest gotowy na cały proces, do czego przygotowywał się od dłuższego czasu. resort planuje akcję edukacyjną i przedstawienie gotowych szablonów internetowych do tworzenia odpowiednich stron.

Założenia projektu, w tym niektóre szczegółowe wymagania oraz nakładanie kar za ich nieprzestrzeganie wzbudziło protesty m.in. Związku Powiatów Polskich, który zarzucał, że polski projekt narzuca dodatkowe, uciążliwe obowiązki niewymagane przez ustawodawcę unijnego.

W trakcie dyskusji krytykowany był też zakres podmiotów, które ma objąć ustawa – obok podmiotów publicznych mają to być też niektóre organizacje pozarządowe.

Także prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej Jerzy Płókarz zarzucał, że projektowana ustawa w sposób wybiórczy bez zapewnienia finansowania narzuca obowiązki organizacjom szczególnie użytecznym społecznie. (PAP)

Małgorzata Werner-Woś, fot. freeimages.com

Data publikacji: 20.02.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również