Senacka komisja wniosła o przyjęcie dwóch ustaw dot. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Senacka komisja wniosła o przyjęcie dwóch ustaw dot. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrywała 10 maja dwie ustawy: o  szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ustawę o rencie socjalnej. 

Zdaniem wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego projekt ten odpowiada na postulaty środowisk niepełnosprawnych. Podkreślił, że nie powoduje on zwiększenia wydatków z budżetu państwa. Nastąpi to poprzez zmianę planu finansowego NFZ , co będzie możliwe ze względu na dobrą sytuację finansową tego funduszu, który odnotowuje rekordowy spływ składki zdrowotnej.

Opinii tej nie podzielił senator Mieczysław Augustyn (PO), który uznał, że ustawa ta wymaga szczegółowej oceny skutków. – Mówienie, że są pieniądze i to nie wywoła żadnych negatywnych skutków, zwłaszcza dla innych świadczeniobiorców, wydaje mi się nadużyciem. Jeżeli będzie tak, że część świadczeniobiorców będzie mogła bezlimitowo korzystać np. ze świadczeń rehabilitacyjnych, to gdzie będzie ta poprawa dla pozostałych oczekujących takich świadczeń, nie mających orzeczenia? – pytał.

Wiceminister Cieszyński określił szacowane skutki finansowe ustawy na poziomie 477 mln w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i 250 mln w zakresie wyrobów medycznych. Podkreślił, że projekt jest lepszy od propozycji stałej kwoty gotówkowej, ponieważ daje świadczenia w zakresie nielimitowanym.

J. Cieszyński zapewniał również, że nie spowoduje ona wydłużenia kolejek. – Dołożenie pieniędzy bezpośrednio przekłada się na skrócenie kolejek (…). W zakresie rynku usług rehabilitacyjnych podniesienie wycen i zwiększenie kwoty finansowania pozwoli nam na przyciągnięcie nowych świadczeniodawców, którzy obecnie funkcjonują wyłącznie na rynku prywatnym – wyjaśniał wiceminister zdrowia.

Senator Jan Rulewski (PO) wskazał na brak wizji docelowej: – Brak jest też, przynajmniej w przekazach rządowych, kontynuacji i powiedzenia, co dalej. Te ustawy mają jedynie za zadanie zamknąć usta i rozwiązać konflikt, a to nie jest tożsame z rozwiązaniem problemów środowiska osób niepełnosprawnych – uważa.

J. Rulewski zgłosił również dwie poprawki: podniesienie – na rok, do czasu rozwiązania kwestii orzecznictwa – zasiłku pielęgnacyjnego z 153 zł do 500 zł oraz prawo do dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie rzadziej niż co pięć lat, dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

W tej sytuacji ustawa trafiła ponownie do komisji, która następnego dnia, 11 maja zarekomendowała przyjęcie go bez poprawek.

Ta sama komisja, na posiedzeniu 10 maja pozytywnie zaopiniowała i wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy podnoszącej rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z nią wzrośnie ona z 865,03 zł do 1029,80 zł. Ta regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska określiła, że wzrost wydatków z budżetu państwa spowodowany wprowadzeniem jej w życie wyniesie – w tym roku o 315 mln, w kolejnych latach o 540 mln (rocznie).

Obecnie obie uchwalone ustawy czekają na podpis prezydenta.

rhr, fot. K. Czerwińska / Kancelaria Senatu

Data publikacji: 11.05.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również