SOSW i OREW nadal funkcjonują mimo protestów pełnomocnika

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020 MEN czasowo ograniczyło funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Wyłączono z tego jednak m.in. przedszkola i szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz przedszkola i szkoły specjalne funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. To budzi sprzeciw m,in. środowiska i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  argumentuje, że ww. placówkach dzieci oprócz nauki mają zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie. „W placówkach tych prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym i dwutygodniowa przerwa mogłaby mieć negatywny wpływ na proces rewalidacji tych dzieci i młodzieży” – czytamy w piśmie przysłanym przez biuro prasowe MEN.

Jednocześnie rozporządzenie daje możliwość dyrektorom tych placówek, w porozumieniu z organem prowadzącym, zawieszenia działalności w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Oczywiście rodzice i opiekunowie też mogą zadecydować czy podopieczni będą uczestniczyć w zajęciach, czy zostaną w domu.

Jak podkreśla pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, który zdecydowanie opowiada się za zawieszeniem działalności ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW) i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW), właśnie osoby z niepełnosprawnościami mają niższą odporność, a także – szczególnie osoby z niepełnosprawnością ruchową – niższą wydolność oddechową i stanowią grupę podwyższonego ryzyka. Dodatkowo może być zagrożone zdrowie pełnosprawnych pracowników tych placówek, czego również należy unikać.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby przejście na tryb zdalny. Część placówek prowadzonych przez PSONI pracuje w takim systemie; kadra pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi swoimi podopiecznymi i na bieżąco monitoruje sytuację ich i ich rodzin. Terapeuci korzystają ze Skype’a czy korespondencji mailowej.

Jednak, aby nie narażać zdrowia podopiecznych, kadry i otoczenia, konieczna jest jednoznaczna decyzja ministerstwa o zawieszeniu działalności.

W tej sprawie postulują pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice. Podkreślają, że wychowankowie i uczniowie ośrodków to osoby niepełnosprawne, którym towarzyszy – oprócz niepełnosprawności – szereg poważnych, przewlekłych chorób, osoby o znacznie obniżonej odporności oraz świadomości o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania należytej higieny. Ponadto do szkół i przedszkoli przy ośrodkach codziennie przyjeżdżają dzieci z różnych miejscowości, najczęściej transportem zbiorowym. Wychowankowie przebywający w internacie dzielą wspólne sypialnie, łazienki, toalety, stołówki. W tej sytuacji istnieje znaczne ryzyko zakażenia koronawirusem zarówno dla dzieci jak i dla kadry pracującej w takich warunkach.

Oprac. tuk/, fot. freepik.com

Data publikacji: 20.03.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również