Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie zbiorowym – konsultacje

Oddajemy w Państwa ręce cztery standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w kolejowym i drogowym transporcie zbiorowym.

Standardy zostały opracowane w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie PFRON z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego.

Projekt służy wprowadzaniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jego celem głównym jest podnoszenie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego i działania szkoleniowe.

Prezentowane standardy mają uniwersalny charakter, co ma pozwolić na ich jednolite stosowanie zarówno w transporcie zbiorowym kolejowym, jak i drogowym (miejskim i międzymiastowym).

Stanowią one gotowe narzędzia do wykorzystania przez przewoźników/operatorów i organizatorów transportu zbiorowego.

Opracowane standardy obsługi to:

Standard informowania i komunikowania się;

Standard pomocy w podróży;

Standardy badawcze:
badanie potrzeb pracowników transportu publicznego w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
badanie potrzeb i satysfakcji podróżnych ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do transportu publicznego.

Standard szkoleniowy.

Każdy standard zawiera praktyczne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób pracownicy transportu zbiorowego, mający bezpośredni kontakt z podróżnymi ze szczególnymi potrzebami, w tym
z osobami z niepełnosprawnościami powinni wykonywać swoje zadania adekwatnie do potrzeb takich podróżnych, ale również przy zachowaniu obowiązujących ich zasad bezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z wyżej wymienionymi standardami i przesyłania swoich uwag, sugestii i komentarzy na adres: standardyptz@pfron.org.pl

Szczególnie zachęcamy do zapoznania się ze standardami i ich komentowania przedstawicieli przewoźników/operatorów i organizatorów transportu zbiorowego. Na Państwa opinie czekamy do 31 grudnia 2022 r.

Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
Jednocześnie przypominamy o trwającej rekrutacji pracowników transportu zbiorowego na szkolenie z praktycznego zastosowania powyższych standardów, które realizowane są w całej Polsce.

Szczegółowe informacje na temat tego jak można zgłosić się na szkolenie

Info: PFRON, fot. POLREGIO

Data publikacji: 11.01.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również