Wyrównanie świadczeń dla opiekunów – w podkomisji

Wyrównanie świadczeń dla opiekunów – w podkomisji

6 lutego sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny skierowała projekt ustawy wyrównującej świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, opracowany przez klub Nowoczesnej, do sejmowej podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych.

Zakłada on, że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością przysługiwać będzie świadczenie pielęgnacyjne.

Obecne przepisy różnicują wysokość świadczeń w zależności od tego kiedy powstała niepełnosprawność. Rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi oraz opiekunom osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli się uczy) – wynosi ok. 1477 zł netto. Zaś opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymują 520 zł jeśli ich dochód na osobę nie przekracza 764 zł.

Zgodnie ze złożonym projektem świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało będzie wszystkim osobom opiekującym się osobą z niepełnosprawnością jeżeli zrezygnują z zatrudnienia na rzecz faktycznej opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Krytycznie do tych propozycji odniosło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uważając że część z przepisów już obowiązuje a rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z jednoczesną rezygnacją kryterium dochodowego znacznie obciąża budżet państwa rocznie kwotą ok. 18,5 mln zł.

Wiceminister Bartosz Marczuk dla porównania podał kwotę 24,5 mld zł, która w tym roku zarezerwowana jest na realizację programu 500 plus.

Według projektodawców zgłoszona propozycja uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który orzekł, że różnicowanie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od tego kiedy powstała niepełnosprawność jest niezgodne z konstytucją.

kat
Data publikacji: 07.02.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również