Wyższy zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada. Co ze świadczeniem pielęgnacyjnym?

- Od 1 listopada br. do 215,84 zł wzrośnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. – W ubiegłym roku po raz pierwszy od ponad 12 lat podnieśliśmy wysokość tego świadczenia. W sumie to podwyżka o 62,84 zł, czyli o ok. 40 proc. – mówi minister Bożena Borys-Szopa. - Od 1 stycznia 2020 r. czeka nas z kolei podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny – dla kogo?
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje – niezależnie od dochodu rodziny – niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia) oraz osobom powyżej 75. roku życia, o ile nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego. Dzisiaj zasiłek pielęgnacyjny to 184,42 zł miesięcznie.
Od listopada br. zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie do 215,84 zł miesięcznie.
– Pierwszy wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego miał miejsce 1 września 2006 r. Wzrósł on wówczas ze 144 zł do 153 zł. Kolejny wzrost – do 184,42 zł – to listopad 2018 r. To my pierwszy raz od ponad 12 lat podwyższyliśmy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. W sumie po kilkunastu latach zaniedbań w tym zakresie świadczenie wzrosło o 62,84 zł, czyli o ok. 40 proc. – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Świadczenie pielęgnacyjne, czyli…
Świadczenie to przyznawane jest – niezależnie od dochodów – przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia). Dzisiaj jest to 1583 zł miesięcznie.
Kwota świadczenia jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. I tak od 1 stycznia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do 1830 zł miesięcznie.
– Dzięki rekordowemu wzrostowi płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r. znacznie wzrośnie również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. W kolejnych latach kwoty te będą odpowiednio wyższe. To bardzo ważne, by osoby, które poświęcają się opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem, miały szansę na lepszą jakość życia – wskazuje minister Bożena Borys-Szopa.

Świadczenia rodzinne – ile i dla kogo?
Kwoty świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian i wynoszą:
• zasiłek rodzinny miesięcznie:
• 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
• 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
• 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
• dodatki do zasiłku rodzinnego:
• 1 000 zł – dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo),
• 400 zł – dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (miesięcznie),
• 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci – dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (miesięcznie),
• 95 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego – dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (miesięcznie),
• 90 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia lub 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (miesięcznie),
• 100 zł – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo),
• 113 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły lub 69 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (miesięcznie, poza lipcem i sierpniem);
• 1 000 zł – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
• 1 000 zł – świadczenie rodzicielskie (miesięcznie);
• 620 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (miesięczne);
• 620 zł – zasiłek dla opiekuna (miesięcznie).

Info: MRPiPS, fot. pixabay.com
Data publikacji: 04.11.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również