Dostępne szkoły w województwie łódzkim

Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej wziął udział w przekazaniu Starostwu Powiatowemu w Wieluniu grantu w wysokości 1,35 mln zł w ramach konkursu Model Dostępnej Szkoły. Pierwsze w województwie łódzkim wsparcie trafi do dwóch placówek, których zadaniem jest edukacja uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Wieluniu oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach potrwa do końca lipca 2023 r.

– 17 lipca obchodziliśmy trzecią rocznicę przyjęcia rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018-2025. Jest to pierwszy w Europie tak szeroko zakrojony program inwestycyjny dla dostępności przestrzeni publicznej – przypomniał wiceminister Waldemar Buda.

Jednym z priorytetowych działań jest zwiększenie poziomu dostępności w szkołach.

– Edukacja, która zapewnia równe szanse wszystkim dzieciom jest istotnym czynnikiem określającym nasze szanse w dorosłym życiu. Dlatego działania kierowane do uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej są bardzo wysoko na naszej liście priorytetów – podkreślił wiceminister Buda.

Celem konkursu zaproponowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej było wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który wyznaczy standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym, społecznym oraz w zakresie organizacji szkoły oraz procedur. Model ten będzie wkrótce testowany w prawie 200 szkołach podstawowych w całej Polsce w ramach dwóch projektów, których beneficjentami są Fundacja Fundusz Współpracy i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Łącznie na te działania przeznaczonych zostanie ponad 130 mln zł. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W wybranych szkołach, na podstawie przeprowadzonych audytów dostępności, są opracowane indywidualnie plany poprawy dostępności szkoły obejmujące m.in.:

  • eliminowanie barier architektonicznych w budynkach szkół, zgodnie ze standardami  dostępności oraz koncepcją uniwersalnego projektowania (np. windy, podjazdy, odpowiednio szerokie drzwi, dostępne toalety),
  • zakup specjalistycznego sprzętu wspomagającego np. urządzeń i programów komputerowych do odczytu tekstu, pętli indukcyjnych,
  • lepsze oznaczanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, schodów, materiałów dydaktycznych, miejsc zabawy itp.,
  • działania podnoszące świadomość oraz kompetencje i umiejętności nauczycieli i specjalistów w zakresie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Info: MFiPR

Data publikacji:31.08.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również