„Europa bez barier” z alfabetem Braille’a – najbardziej inspirująca moneta roku 2011

„Europa bez barier" z alfabetem Braille'a - najbardziej inspirująca moneta roku 2011

Moneta „Europa bez barier" z napisem w alfabecie Braille'a wyemitowana przez Narodowy Bank Polski zdobyła I miejsce na międzynarodowym konkursie Coin of the Year (COTY) i tytuł najbardziej inspirującej monety roku 2011. Wyróżnienie przyznano srebrnej monecie o nominale 10 zł upamiętniającej 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Główny motyw awersu nagrodzonej monety to wybity alfabetem Braille`a nominał, czyli „10 złotych”. To pierwsza tego typu moneta w Polsce, a także rozwiązanie wyjątkowe w skali świata. Rewers przedstawia natomiast dwie postacie, z których jedna trzyma w ręku laskę osoby niewidomej. Wizerunek monety, wyemitowanej w nakładzie 50 tys. sztuk, zaprojektowała Dobrochna Surajewska. Poprzez emisję tych monet NBP chciał zwrócić uwagę opinii publicznej, że w Polsce żyje ponad 1 800 000 osób z dysfunkcją wzroku.

Emisja monety kolekcjonerskiej „Europa bez barier” poświęconej 100-leciu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi to kolejny przykład działań skierowanych do środowisk wykluczonych. Na wiosnę 2013 r. NBP w ramach kampanii „NBP nie wyklucza” pokaże inne działania skierowane do tych środowisk, m. in. pierwszy słownik pojęć ekonomicznych w języku migowym, dzięki któremu wiele pojęć z dziedziny współczesnej ekonomii i finansów po raz pierwszy zostało wprowadzonych do tego języka. W nagraniu kluczowych haseł, w tym pojęcia „bank centralny”, wziął udział prezes NBP Marek Belka.

W 2011 roku we współpracy z Fundacją Vis Maior przeprowadzony został cykl szkoleń
z zakresu edukacji ekonomicznej dla osób niewidomych, a w roku 2012 do szkół i ośrodków w całej Polsce dostarczono ponad 600 kompletów makiet tyflograficznych polskich banknotów przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku. Na początku przyszłego roku ukaże się przełomowa publikacja z zakresu edukacji ekonomicznej dla osób z upośledzeniem intelektualnym.

***
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które jest upamiętnione na wyróżnionej monecie, zostało założone w 1911 roku w Warszawie przez ociemniałą hrabiankę – Różę Czacką, późniejszą założycielkę Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zadaniem Towarzystwa jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z wadami wzroku wszechstronnej edukacji i wychowania. W 1921 roku na terenie dawnego folwarku w Laskach, podarowanego Róży Czackiej przez rodzinę Daszewskich, powstał Zakład Opieki nad Niewidomymi, który wykształcił dotychczas już ponad 2000 osób niewidomych i słabo widzących.

Info: NBP, oprac. IRCa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również