Porozumienie dotyczące Centralnej Biblioteki PZN

Z końcem 2010 r. kończy się realizacja Wieloletniego Programu Rządowego „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych na lata 2005-2010", w ramach którego finansowana była bieżąca działalność tej placówki.

Biblioteka obsługuje ponad 15 tys. czytelników rocznie. Jej celem jest upowszechnianie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących oraz upowszechnianie wiedzy tyflologicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z popularyzacją problematyki i twórczości środowiska tych osób.

Aby w następnych latach ta działalność mogła być kontynuowana minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, prezes Zarządu PFRON Wojciech Skiba oraz prezes Zarządu PZN Anna Woźniak-Szymańska podpisali 22 grudnia br. porozumienie o współpracy między stronami w latach 2011-2012 w celu opracowania i wdrożenia programów pozwalających na wsparcie finansowe działalności Biblioteki.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również