Skuteczna rehabilitacja zawodowa III na współczesnym rynku pracy

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na bezpłatne szkolenia dla pracodawców osób niepełnosprawnych w ramach projektu Skuteczna Rehabilitacja Zawodowa III. Projekt realizowany od 1.04.2023 do 31.03.2024 r.

Różne miejsca szkoleń, wiele terminów
Kompendium niezbędnych informacji przydatnych każdemu pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, który pragnie poszerzyć i usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Wszechstronny zakres szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, finansów, psychologii, marketingu, socjologii, hr tak, aby uczestnik uzyskał kompleksową wiedzę dotyczącą zatrudniania i funkcjonowania w środowisku pracy osób niepełnosprawnych.

Szkolenie łączy w sobie bogatą teorię oraz praktyczne warsztaty uwzględniające zdiagnozowane potrzeby grupy szkoleniowej. Małe grupy szkoleniowe zapewniają efektywność szkolenia i indywidualne podejście do każdego uczestnika. Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mają dostęp do bieżąco aktualizowanej bazy wiedzy, gdzie prezentowane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mogą też indywidualnie zadawać pytania ekspertom i korzystać z ich bogatej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Kameralne grupy szkoleniowe – tylko 12- 14 osób
Zgłoś się na szkolenie!
Wybierz dogodny dla siebie termin i miejsce szkolenia.
Prześlij formularz zgłoszenia na adres: szkolenia@fazon.pl

Wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniamy:
• doświadczonych wykładowców – ekspertów Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON,
• bogate materiały szkoleniowe (materiał drukowany, długopis)
• lunch, serwis kawowy podczas szkolenia
• możliwość korzystania z bazy wiedzy znajdującej się na stronie www.fazon.pl
• możliwość zadawania pytań ekspertom przez cały czas trwania projektu

Poznaj naszych trenerów:
Magdalena Słonecka- Kuich – dyrektor generalna POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, trener pracy, ekspert w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarządzania środkami ZFRON. Ponad 15 lat doświadczenia szkoleniowego z zakresu tematyki związanej z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Mateusz Brząkowski – radca prawny, absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jako praktyk posiada kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej (ZPChr) oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy. W swojej codziennej pracy zajmuje się kwestiami analizy prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej, konsekwencjami naruszenia krajowych oraz unijnych przepisów regulujących zasady jej wykorzystywania, pomocą publiczną dla pracodawców, dofinansowaniami do wynagrodzeń (SOD), wydatkowaniem środków ZFRON, prawem pracy osób z niepełnosprawnością, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowych. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w latach 2011-2015 r. Autor kilkuset opracowań i publikacji min. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej.

Uczestnikiem szkolenie jest osoba fizyczna, dlatego w zgłoszeniu wymagane jest podanie nr PESEL. Uczestnik szkolenia musi być pracownikiem firmy lub instytucji (zatrudnienie może być na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia), w której już zatrudnione są osoby niepełnosprawne (min. 1).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
szkolenia@fazon.pl
tel. 509825163

Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie udziału
program szkolenia 1 dniowe
program szkolenia 2 dniowe
Harmonogram szkoleń

Projekt „Skuteczna rehabilitacja zawodowa III na współczesnym rynku pracy” realizowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu “Działamy razem”.

Info: FAZON

Data publikacji: 18.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również