Studenci z niepełnosprawnością o swoich problemach i wyzwaniach

Studenci z niepełnosprawnością o swoich problemach i wyzwaniach

Konieczność zwiększenia zrozumienia ich potrzeb przez pracowników naukowych oraz administracyjnych - podkreślali niepełnosprawni studenci Politechniki Warszawskiej, w przeprowadzonym przez uczelnię badaniu.

Badaniem objęto 300 studentów z niepełnosprawnością Politechniki Warszawskiej, którzy pobierają z tego tytułu stypendium. Choć niepełnosprawność powszechnie postrzegana jest jako zaburzenia ruchowe, to wśród studentów PW, znajdują się niepełnosprawni z powodów zaburzeń układu nerwowego, układu krążenia i innych chorób przewlekłych.

Podczas badania niepełnosprawni studenci opisywali największe wyzwania i problemy, z którymi muszą się mierzyć podczas pobytu na uczelni. „Szczególnie mocno podkreślali konieczność zwiększenia zrozumienia ich potrzeb przez pracowników naukowych oraz administracyjnych. Dotyczy to np. załatwiania formalności w biurach dziekanatów, czy w domach studenckich” – informuje Politechnika Warszawska w przesłanym PAP komunikacie.

Prawie 6 proc. ankietowanych liczy na możliwość zakwaterowania w dostosowanym domu studenckim. Zajęcia z WF dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych za oczekiwane uznało prawie 5 proc. badanych. Przewodnik w orientacji przestrzennej przydałby się blisko połowie z nich.

Innym poważnym problemem jest częsty brak możliwości uczestniczenia w wykładach i zdawaniu egzaminów w sposób dopasowany do indywidualnych ograniczeń. Na możliwość zamiany formy egzaminu, jeżeli niepełnosprawność tego wymaga, liczy blisko 7 proc. ankietowanych, a na zwiększenie poziomu absencji na zajęciach prawie 18 proc.

Na pomoc logopedy oczekuje prawie 3 proc., a psychologa niemal 8 proc. Pomoc asystenta laboratoryjnego chciałoby otrzymać ponad 2 proc. badanych studentów, a asystenta przy robieniu notatek ponad 7 proc. Z sugestii doradcy zawodowego skorzystałoby 14 proc. ankietowanych. Ponad 16 proc. studentów z niepełnosprawnością wzięłoby udział w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich, np. asertywności, autoprezentacji.

Wyniki pochodzą z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej”. Jak informuje uczelnia, uzyskane informacje mają służyć eliminowaniu barier oraz niedogodności dla tej grupy studentów oraz pracowników.

PAP – Nauka w Polsce

Data publikacji: 11.07.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również