Student z dysfunkcją wzroku

Student z dysfunkcją wzroku

Konferencja „Student z dysfunkcją wzroku", która odbyła się w dniu 5 grudnia br. została zorganizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Stowarzyszenie „Visus Supremus" przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy.

Projekt „Student z dysfunkcją wzroku” obejmował cykl działań podnoszących kompetencje pracowników uczelni wyższych z zakresie edukacji osób niewidomych i słabowidzących. Został on podzielony na dwie części: warsztaty oraz podsumowującą konferencję. W czasie warsztatów prowadzonych przez tyflopedagogów-rewalidantów pracujących systematycznie z młodzieżą niewidomą i słabo widzącą, pracowników uczelni w 10-osobowych grupach poznali sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzrokową i środki dydaktyczne ułatwiające im proces edukacyjny.
Znaczenie konferencji podkreślił wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds.. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda w piśmie skierowanym do członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Michała Korolko, w którym pisze: „Cieszy mnie niezmiernie fakt, że przedmiotem konferencji jest problematyka pracy nauczycieli akademickich z niepełnosprawnymi studentami. Likwidacja barier w dostępie do nauki jest jednym z najistotniejszych czynników umożliwiających pełną rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.”


Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Maria Dreszer
wita uczestników konferencji

Konferencja, która odbyła się w Sali Patio w budynku Urzędu Marszałkowskiego na Placu Teatralnym w Toruniu, stanowiła podsumowanie wcześniejszych działań oraz promowanie nowych rozwiązań. Wśród poruszonych tematów były m.in. mity związane z funkcjonowaniem społecznym i rodzinnym osób niewidomych i słabo widzących, ich orientacja przestrzenna, tyfloinformatyka oraz specyfika nauczania przedmiotów ścisłych i humanistycznych tej grupy studentów

Zaprezentowano wyzwania i rozwiązania na rzecz ich aktywizacji społecznej w różnych ośrodkach akademickich: na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (prof. Bogusław Marek), w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu oraz Bydgoszczy (Radosław Cichański), oraz rolę i znaczenie planów dotykowych w orientacji przestrzennej i lokomocji osób z dysfunkcją wzroku (Alina Talukdner).

Szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się prelekcje Pawła Wdówika o sposobach udostępniania materiałów dydaktycznych dla studentów z dysfunkcją wzroku oraz Marka Jakubowskiego o pomocach tyflologicznych w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem grafik dotykowych.


Prelekcja Marka Jakubowskiego o pomocach
tyflologicznych w ujęciu historycznym

W organizacji konferencji pomagał także powołany przy zarządzie województwa Międzyuczelniany Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, którego głównym zadaniem jest niwelowanie barier architektonicznych oraz mentalnych na uczelniach wyższych regionu kujawsko-pomorskiego.


Wykład Pawła Wdówika o sposobach udostępniania
materiałów dydaktycznych dla studentów z dysfunkcją wzroku

Efektem nie tylko konferencji, ale i całego realizowanego zadania jest przede wszystkim zapoznanie środowiska akademickiego ze szczególnymi potrzebami studentów niewidomych i słabo widzących. Pracownicy uczelni nabyli podstawowe umiejętności tyflopedagogiczne umożliwiające edukację osób z dysfunkcją wzroku, znają także ich możliwości i ograniczenia. Środowisko akademickie na uczelniach województwa kujawsko-pomorskiego potrafi zatem prawidłowo ocenić możliwości i osiągnięcia edukacyjne osób niewidomych i słabo widzących pokonując utarte stereotypy, bariery mentalne. W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na potrzebę kontynuacji takich działań, uwzględniając w nich także szkolnictwo na poziomie ponadgimnazjalnym.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa kujawsko-pomorskiego.

WION

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również