Unikatowa placówka w Tczewie

Unikatowa placówka w Tczewie

NAPISALI DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze
Od roku w Tczewie działa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Koncepcja powstania przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Tczewie bazy terapeutyczno-rehabilitacyjnej i socjalnej zrodziła się 10 lat temu jako efekt transferu nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji z partnerskich placówek w Londynie i Danii.

Pragnę Państwa zainteresować naszą działalnością i zachęcić do przedstawienia jej na łamach „Naszych Spraw”.

Naszym działaniom przyświeca myśl Richarda von Weizackera: „Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy, więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin, w jak najbardziej naturalny sposób, włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością.”

Trzeba było ogromnej woli i siły argumentacji żeby przekonać członków trzech kolejnych Zarządów Powiatu do takiej koncepcji. Pierwszy Zarząd pod kierownictwem starosty Marka Modrzejewskiego podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania projektu takiego kompleksowego rozwiązania edukacyjno-terapeutycznego. Kolejny Zarząd pod wodzą starosty Witolda Sosnowskiego podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji w oparciu o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Trzeci, obecny Zarząd, któremu przewodniczy starosta dr Józef Puczyński zrealizował to oczekiwane przez społeczność osób niepełnosprawnych zadanie.

Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych zmierza do zapewnienia osobom niepełnosprawnym, bez względu na wiek czy sytuację społeczną, pełnego prawa – na równi z pełnosprawną częścią społeczeństwa – udziału w różnych formach rozwoju umiejętności i zainteresowań, równości w dostępie do edukacji, kultury i samorealizacji zawodowej, prawa do uczestniczenia w różnych formach rekreacji i wykorzystania czasu wolnego. Ustawodawstwo Unii Europejskiej gwarantuje wszystkim obywatelom równość w powyższych aspektach.

Centrum prowadzi swoją działalność w oparciu o:
Funkcję socjalną dla grup wychowawczych (36 miejsc dla wychowanków SOSW oraz 36 miejsc hotelowych) obejmującą miejsca noclegowe w pokojach 2-3 osobowych z węzłem sanitarnym oraz stołówkę na 82 osoby.
W weekendy oraz okresy wolne od zajęć lekcyjnych obiekt spełniać będzie funkcję bazy socjalnej otwartej dla środowiska osób niepełnosprawnych – realizacja projektów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, a baza Centrum wykorzystywana będzie do realizacji imprez masowych, turnusów rehabilitacyjnych.
Funkcję edukacyjno-terapeutyczną dla grupy ok. 160 osób niepełnosprawnych objętych stałą działalnością zawierającą m.in. hydroterapię, arteterapię, neurologopedię, terapię społeczną, biofeedback, Tomatis, fizjoterapię, gabinet Cyber Oko, gabinet Sensory Integration i inne – gabinety terapeutyczne i szkoleniowe, basen, bibliotekę, galerię.
Funkcję turystyczno-ekreacyjną i rehabilitacyjną – zapewnienie bazy dla organizacji zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych realizowanych w oparciu o basen, kręgielnię, boisko wielofunkcyjne, gabinety specjalistyczne, bazę socjalną.
Funkcję kulturalną – realizacja zajęć arteterapii i aktywizacji kulturalnej w oparciu o gabinety, galerię oraz salę widowiskowo-konferencyjną.
Powstanie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych sprawiło, że w Tczewie istnieje unikalna baza do systemowych działań edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, funkcjonująca w znakomitej symbiozie placówki budżetowej z organizacją pozarządową.

Uwzględniając trwającą od 13 lat współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, środowisko osób niepełnosprawnych ma do dyspozycji szereg placówek i usług w jednym miejscu. Począwszy od publicznego przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową, szkołę przysposabiającą do pracy, poprzez prowadzony przez Stowarzyszenie środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, po bardzo dobrze wyposażoną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Wiosną powstał bezpieczny plac zabaw, z którego korzystają również dzieci na wózkach inwalidzkich. Możliwe staje się teraz rozpoczęcie tworzenia rozwiązań systemowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Tym bardziej że liczba podopiecznych wymagających szerokiego frontu działań wciąż rośnie. Realizowanych jest coraz więcej programów i projektów wspomagających rozwój i terapię osób niepełnosprawnych. Od września tego roku działa Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, a placówka została przekształcona w Zespół Placówek Specjalnych.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem od 13 lat realizujemy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, w którym swoje ogromne możliwości sceniczne zaprezentowały już liczne zespoły z Polski, Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Węgier, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Republiki Południowej Afryki oraz z Wielkiej Brytanii. Zrealizowaliśmy szereg projektów międzynarodowych współfinansowanych również ze środków unijnych. Nasi podopieczni poznawali Afrykę, Włochy, Niemcy, Litwę, Danię, Szwecję, Wielką Brytanię, Portugalię, Czechy i inne kraje w ramach umów partnerskich podpisanych z placówkami i instytucjami z tych państw.

Szczycimy się zespołem wokalno-instrumentalnym Samerbend, w skład którego wchodzą pracownicy i wychowankowie Zespołu Placówek Specjalnych i Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego. Zespół zdobył wiele nagród, nagrał płytę i ma koncie liczne koncerty.
Nasi wychowankowie odnoszą spore sukcesy sportowe, mamy m.in. medalistkę tenisowych Mistrzostw Świata w Melbourne, a kolejna wyjedzie do Los Angeles.

W naszym Zespole Placówek Specjalnych oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego podejmujemy różnorodne formy i metody pracy terapeutyczno- rehabilitacyjnej, które mogą chociaż w minimalnym stopniu przybliżyć naszych podopiecznych do normalnego świata, pozwolić im poznawać jego piękno i poczuć smak życia. Staramy się wprowadzać nowoczesne metody edukacyjne i terapeutyczne. Nasi specjaliście szkolili się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii. Natomiast z naszych doświadczeń korzystają m.in. pracownicy podobnych placówek z Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Azerbejdżanu, Gruzji czy Republiki Południowej Afryki.

Zaistnienie w Waszym magazynie pomoże nam w rozwinięciu naszej działalności, a jednocześnie wskaże innym drogi, które prowadzą do nowych standardów życia, terapii, edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, drogi, które znacznie wykraczają poza funkcjonujący w naszym kraju system wsparcia.

Pozdrawiam
Wojciech Rinc
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie
Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

Data publikacji. 04.12.2014 r

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również