Zrewitalizowane boiska przy ośrodku dla dzieci niewidomych i słabowidzących

367 tys. zł kosztowała rewitalizacja boisk sportowych przy ośrodku dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie. – Sport to dla naszych podopiecznych jedna z szans na wyrównywanie barier – powiedział PAP dyrektor placówki Marcin Dębski.

Prezentacja nowych boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie odbyła się 9 czerwca z udziałem prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego. Koszt inwestycji – 367 tys. zł – w całości pokryło miasto.

– Takie inwestycje są niezbędne przy takich szkołach – mówił dyrektor SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Marcin Dębski. W jego ocenie nowoczesne boiska przyniosą uczniom wiele profitów.

– Sport dla osób niewidomych i niedowidzących jest jedną z szans na wyrównywanie barier. Chodzi nie tylko o kwestie zdrowotne, rehabilitacyjne, ale też o znalezienie w osobie z niepełnosprawnością talentu sportowego, dzięki któremu może konkurować w różnych dyscyplinach i czuje się doceniana, potrzebna – powiedział dyrektor.

Podkreślił, że miasto cały czas wspomaga ośrodek, ale też zwrócił uwagę: – Musimy szybciej się modernizować, żeby móc konkurować ze zwykłą oświatą. Nasz ośrodek musi być lepiej wyposażony, aby mógł lepiej służyć wychowankom – bo oni mają większe potrzeby, a my chcemy, aby po ukończeniu edukacji mieli równe szanse na rynku pracy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie działa od 1948 r. Podopieczni placówki są w wieku od trzeciego miesiąca życia do 24. roku życia. Bardzo małe dzieci ośrodek obejmuje wszechstronną opieką, zespołem wczesnego wspomagania rozwoju. Placówka kształci dzieci i młodzież na wszystkich etapach, kończąc na słuchaczach szkół policealnych. Działa tu też szkoła muzyczna.

– Wypuszczamy wykształconego, kompetentnego, dobrze przygotowanego do wejścia na rynek pracy absolwenta – zaznaczył dyrektor i dodał, że im wcześniej dziecko z dysfunkcją wzroku rozpocznie edukację w ośrodku, tym lepiej.

Przeprowadzone pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie prace rewitalizacyjne przy ośrodku obejmowały wykonanie placu wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, bieżni dwutorowej, rzutni do pchnięcia kulą oraz placu do gier i zabaw. Cały kompleks, o powierzchni prawie 500 mkw. pokryty został nawierzchnią poliuretanową. Wszystkie elementy na boisku dostosowane wyposażone zostały w osłony antyurazowe.

W ramach inwestycji powstały także m.in. ciągi piesze z kostki brukowej i ścieżka miejska (poznawcza) o powierzchni prawie 200 mkw., sygnalizatory świetlne, plac do ćwiczeń flow park i mała architektura, – m.in. 25 ławek z oparciem i pięć koszy na śmieci.(PAP)

Beata Kołodziej, fot. Bogusław Świerzowski / kraków.pl

Data publikacji: 10.06.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również