Powstaje przewodnik bezpiecznego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach wyjazdowych

Spotkanie projektowe

1-5 września w Centrum Nieprzetartego Szlaku w Lublinie oraz w Skrzynickim Ośrodku Teatralnym,w Skrzynicach miała miejsce międzynarodowa wizyta studyjna w ramach projektu „Get Assured – Manage the Risks”. Przedstawiciele 6 krajów gościli w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Akcja 2.  Analizowali, jak zmniejszyć różnego rodzaju ryzyka podczas międzynarodowych wyjazdów i wymian młodzieży. Gospodarzem była Fundacja Nieprzetartego Szlaku, która prezentowała formy pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzebami właśnie tej grupy zajmowali się wspólnie partnerzy projektu.

Partnerstwo strategiczne w trzyletnim projekcie „Poradzimy sobie z ryzykiem” („Get Assured – Manage the Risks”) tworzy 8 organizacji z 7 krajów (Irlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Rumunia, Turcja i Polska). Organizacje te obejmują szeroki zakres dziedzin pracy z różnymi grupami osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. sport, edukacja pozaformalna, sztuka i terapia, wolontariat).

Celem całego przedsięwzięcia jest opracowanie wytycznych, narzędzi i metod, umożliwiających aktywne włączanie młodych osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi w różnego rodzaju europejskie projekty z zakresu edukacji pozaformalnej. Projekt dotyczy m.in. zarządzania ryzykiem i interwencji kryzysowych podczas organizowanych wydarzeń, wyjazdów, aktywnego włączania osób z różnymi niepełnosprawnościami na każdym etapie projektu oraz opracowania wszechstronnych i wysokiej jakości wytycznych dla różnych interesariuszy.

Każda z organizacji uczestniczących w projekcie odpowiada za określony rodzaj niepełnosprawności i wynikające z niej szczególne potrzeby danej grupy. Przedstawiciele z Polski  zajmują się działaniami związanymi z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

– Podczas wizyty przeprowadzaliśmy wywiady z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzicami, nauczycielami i terapeutami, aby wyłapać wszystkie potencjalne ryzyka, obawy, wątpliwości z wyprzedzeniem. Chcemy je przeanalizować, znaleźć odpowiednie sposoby i podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka – mówi Michał Stanowski, prezes Fundacji Nieprzetartego Szlaku.

Program wizyty w Polsce koncentrował się wokół młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy z zagranicy zapoznali się z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy Akademia Artystyczna prowadzonego przez Fundację Nieprzetartego Szlaku. W ramach spotkania oglądali spektal „Dom” Teatru Akademii Artystycznej w reżyserii Michała Stanowskiego. Po spektaklu odbyły się wspólne omówienia – goście rozmawiali z aktorami, którzy czuli się jak ryba w wodzie. Cieszyli się ze spotkania i rozmowy z gośćmi z zagranicy.

– Podobało mi się, że przyjechali, że mieli pozytywne opinie o spektaklu. Ja na początku się bałam, ale to normalne. Uważam, że wyszło w porządku, prawie idealnie… Lubię to, że ludzie, którzy przyjechali działają na rzecz osób niepełnosprawnych; że lubią to, kochają to robićmówi Monika, aktorka z Teatru Akademia Artystyczna.

Goście odwiedzili także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie, poznając zarówno szkołę zawodową oraz internat. Spotkali się także z dyrekcją, nauczycielami, uczniami oraz ich rodzicami.

– Dyskutowaliśmy o tym, jak poprawić komfort, samopoczucie uczestników międzynarodowych projektów. Nasi uczniowie najbardziej potrzebują obecności bliskiej, znanej osoby lub całej grupy. Mają też obawy i bariery językowe, a to wymaga wielu przygotowań przed wyjazdem. Ważne jest też dobranie odpowiednich form i metod pracy, niekonicznie opartych na komunikacie werbalnym, a raczej wspólnym działaniu. Wtedy nasi podopieczni będą się czuli bezpieczniej mówi Katarzyna Rak nauczycielka oraz instruktorka teatralna z SOSW nr 1 w Lublinie.

W piątek, 3 września odbyło się spotkanie grupy działaczy z międzynarodowych organizacji pozarządowych z dyrekcją oraz przedstawicielami Lubelskiego Oddziału PFRON oraz przedstawicielami Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin. Projekt „Poradzimy sobie z ryzykiem” wzbudził duże zainteresowanie. Dyskusja toczyła się wokół trudności oraz możliwości transportowych, organizacji grupy oraz przejazdu, a także zapewnienia adekwatnej opieki i finansowania tego typu przedsięwzięć.

Ostatni dzień wizyty poświęcony był na pracę merytoryczną oraz projektową. Najbliższą formą pracy dla gospodarzy z Fundacji Nieprzetartego Szlaku są działania teatralne i arteterapeutyczne.  Planują więc dwie teatralne wymiany z partnerami z Francji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z partnerami z Holandii dla osób ze spektrum autyzmu. W  ramach całego programu opracowywane wytyczne mają być właśnie sprawdzane w praktyce, czyli poprzez organizowanie wymian młodzieży ze szczególnymi potrzebami w różnych krajach.

Wizyta w Lublinie wskazała na szerokie perspektywy dalszej współpracy. Goście dysponują także bogatym materiałem zebranym z poszczególnych wywiadów i rozmów. Stanowić to będzie element powstającego przewodnika dla organizatorów oraz uczestników międzynarodowych projektów mobilności młodych ludzi z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.

Realizatorzy projektu „Get Assured – Manage the Risks” zakładają, że wymiernym rezultatem i długoterminowym wpływem ich działań będzie znaczne zmniejszenie barier w dostępie do międzynarodowych mobilności edukacyjnych i pozaedukacyjnych dla tej grupy osób. Opracowanie wytycznych ograniczających ryzyko i pozwalających przełamywać różnego rodzaju bariery w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnianie tych doświadczeń i zaleceń, ich adaptowanie i aktualizacja na poziomie sieci europejskich organizacji oraz ekspertów młodzieżowych, pozwoli też w szerszym zakresie wesprzeć procesy integracji i inkluzji społecznej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

Organizacje partnerskie w projekcie „Get Assured – Manage the Risks”:

  1. Irish Hockey Limited, Irlandia https://hockey.ie/
  2. Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Francja https://seinesaintdenis.fr/
  3. Ufcv Occitanie, Francja https://www.ufcv.fr/
  4. Stichting Drawing to Health, Holandia www.drawingtohealth.com
  5. Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V., Niemcy https://www.jusev.de/
  6. Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Polska http://nieprzetartyszlak.eu/
  7. Asociatia Babilon Travel, Rumunia www.babilontravel.ro/en
  8. Akdeniz Egitim ve Istihdam Dernegi, Turcja https://www.mafee.org/

Zobacz galerię…

pr/, fot. Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Data publikacji: 06.09.2021 r

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również