200 płatnych staży dla osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

200 płatnych staży dla osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zorganizuje dla 200 osób niepełnosprawnych płatne 3-miesięczne staże w urzędach z różnych województw.

Projekt „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest realizowany w partnerstwie z PFRON.

W projekcie mogą wziąć udział:

– Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym (konieczne jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

– Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim w przypadku niepełnosprawności sprzężonej (sprzężenie poświadczone zaświadczeniem lekarskim).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie im zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia oraz promocja idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej na terenie całego kraju.

Oferta:

– opracowanie Indywidualnego Plan Stażu (IPS),

– udział w 3-miesięcznym płatnym stażu w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,

– wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb oraz wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,

– dla co najmniej 50 proc. uczestników ukończenie szkoleń zawodowych, podnoszących kwalifikacje,

–  wsparcie usługami trenera pracy.

Rekrutacja:

Decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty rekrutacyjne zostaną niebawem opublikowane na stronie www.firr.org.pl.

Okres realizacji projektu:
01.03.2013 – 31.05.2014. r.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Mianowska

tel: 663-000-040
mail: magdalena.mianowska@firr.org.pl

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Data publikacji: 25.04.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również