MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych

MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych

Resort rozwoju przedstawił projekt nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jak przekonują projektodawcy, proponowane regulacje mogą dotyczyć w sumie nawet 2 mln przedsiębiorstw i pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.

Nowe przepisy mają być w założeniu odpowiedzią na potrzeby firm rodzinnych, które są prowadzone na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie w sytuacji śmierci właściciela takie przedsiębiorstwo formalnie przestaje istnieć.

– Nowe zasady dotyczące dziedziczenia rodzinnych biznesów są pozytywnym przełomem w stosunku do dzisiejszej trudnej drogi, jaką muszą przebyć najbliżsi, zwłaszcza po nagłej śmierci właściciela firmy. Teraz polskie mikrofirmy oraz firmy z sektora MSP, których zdecydowaną większość stanowią przecież firmy rodzinne, będą mogły bezkonfliktowo i płynnie kontynuować swoją działalność z korzyścią dla samej firmy, jej pracowników oraz kontrahentów – zapowiada wicepremier oraz minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki.

Planowana ustawa ma pozwolić na kontynuowanie działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy. Ułatwienia dotyczyć będą przede wszystkim przeprowadzenia przedsiębiorstwa przez czas spadkowych formalności. Projektowane rozwiązania mają w praktyce umożliwić płynną sukcesję, w tym także określenie postępowania z numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy, nazwą firmy oraz wygasającymi umowami o pracę, kontraktami handlowymi, zezwoleniami i koncesjami.

Nowa ustawa będzie odnosić się również do kwestii podatkowych. Jedną z planowanych zmian jest zwolnienie z podatku od spadków nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, które będą je prowadziły. Znaczenia nie będzie mieć stopień pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą. Obecnie takie zwolnienie przysługuje jedynie najbliższej rodzinie zmarłej osoby.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 lipca 2017 r.) o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Dotyczyć ma ona, oczywiście, wszystkich przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, więc również przez osoby z niepełnosprawnością. A nie jest ich mało, znamy co najmniej kilkanaście takich firm. Dla ich właścicieli, spadkobierców, pracowników i kontrahentów to naprawdę dobra wiadomość

Z projektem można się zapoznać tutaj.

pr
Data publikacji: 21.07.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również