Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia ( z dnia 12 lutego 2016 r.)

Nr w wykazie prac Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 15

Rządowy Proces Legislacyjny
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia 

Zał. nr 1 INF-U (44 KB)

Zał. nr 2 INF-U-1 (58.3 KB)

Uzasadnienie (23.4 KB)

OSR (164 KB)

Pisma skierowane w ramach konsultacji – Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością (164.7 KB)

Informacja o konsultacjach publicznych (17 KB)

Pismo w sprawie konsultacji – związki zawodowe (177.4 KB)

Pismo w sprawie konsultacji – pracodawcy (173.9 KB)

Pismo w sprawie uzgodnień międzyresortowych (334.9 KB)

Pismo skierowane w ramach konsultacji – Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (164.8 KB)

Metryka dokumentu (41 KB)

Info: MRPiPS
Data publikacji: 01.03.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również