Senacka komisja nie wydała opinii dotyczącej budżetu państwa

Senacka komisja nie wydała opinii dotyczącej budżetu państwa

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu 2 stycznia br. nie zaopiniowała budżetu państwa w częściach, które wiążą się z tematyką jej prac. Czworo senatorów poparło zaproponowany przez rząd podział środków finansowych, czworo było przeciwnego zadania.

Oznacza to, że komisja nie wydała ani pozytywnej, ani negatywnej opinii na temat rozpatrywanych części budżetu. Komisja zajmowała się m.in. budżetem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i rezerwami celowymi będącymi w dyspozycji resortu, Państwowej Inspekcji Pracy, rzecznika praw dziecka, KRUS, ZUS, PFRON.

Senatorowie dyskutowali m.in. o zmianach w dopłatach do miejsc pracy osób niepełnosprawnych, które wprowadziła ustawa okołobudżetowa. Postanowili, że będą monitorować, jak wpływają one na rynek pracy.

Ustawa okołobudżetowa wyrównała dopłaty do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy – do wszystkich firm zatrudniających niepełnosprawnych pracowników trafi dofinansowanie w tej samej wysokości. Oznacza to zmniejszenie dopłat w zakładach pracy chronionej. Senator Stanisław Kogut (PiS) mówił, że może to oznaczać

likwidację nawet 1,3 tys. takich firm.

W ustawie przewidziano, że w przypadku osób o umiarkowanej niepełnosprawności wsparcie wyniesie 1125 zł, dofinansowanie do miejsc pracy dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim wyniesie 450 zł, a w stopniu znacznym – 1800 zł. Ogólna kwota wsparcia dla zatrudnienia tej grupy osób ma wynieść 3 mld 160 mln zł.

W przypadku pracowników niepełnosprawnych z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją oraz niewidomych kwota dofinansowania zwiększy się o 600 zł (wcześniej – 40 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Zgodnie z ustawą zmiany dotyczące zrównania dopłat do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy wejdą w życie z 3-miesięcznym vacatio legis, czyli 1 kwietnia 2014 r. Pozostałe przepisy weszły w życie 1 stycznia.

W tym roku w planie finansowym PFRON zapisano prawie 5 mld zł. W ocenie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy jest to budżet stabilny i optymistyczny. Zapowiedział, że przez pierwsze trzy miesiące obowiązywania zmian, które wprowadziła ustawa okołobudżetowa, będą wprowadzane zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mają one ułatwić stosowanie nowych zapisów.

Duda przypomniał również, że Komisja Europejska, która pracowała nad rozporządzeniem dotyczącym pomocy publicznej, zdecydowała, że z ograniczenia wysokości kwoty pomocy na jeden program zostanie wyłączona pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Pierwotnie KE chciała ograniczenia wymiaru pomocy publicznej do ok. 150 mln zł rocznie; to zagrażało PFRON, który tyle wydaje na dofinansowanie dla niepełnosprawnych w ciągu miesiąca. Polski rząd przeciwny był tym rozwiązaniom. (PAP)

Data publikacji: 03.01.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również