Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zadań powiatu

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekt z dnia 04 kwietnia 2012 r.) Projekt został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego jest rozszerzenie dotychczasowego katalogu rodzaju zadań powiatu, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Katalog ten został rozszerzony o dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika z dniem 1 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

Przejdź do zakładki Projekty ustaw i rozporządzeń, żeby zapoznać się z projektem.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również