Zaproszenie na konferencję „Ubezwłasnowolnienie – forma pomocy czy wykluczenia?”

Stowarzyszenie „Spektrum” oraz Sąd Rejonowy w Raciborzu zapraszają na konferencję „Ubezwłasnowolnienie – forma pomocy czy wykluczenia?” pod patronatem honorowym Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Dariusza Polowego Prezydenta Miasta Racibórz w dniu 22 kwietnia 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Głównej Sali Rozpraw budynku Sądu w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 24

Goście specjalni i tematy konferencji :
• SSR Marzena Korzonek: „Definicja i podstawy prawne ubezwłasnowolnienia”
• Mec. Anna Konopacka:
1. „Cywilno-prawne i karno-prawne skutki decyzji o ubezwłasnowolnieniu”,
2. „Dziedziczenie ustawowe i testamentowe – jak przekazać majątek dzieciom”
• Mec. Izabella Zielińska:
1. „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie – co rodzic wiedzieć powinien”,
2. „Zawieranie małżeństw przez osoby z niepełnosprawnościami”
• Edward Bolak: „Wspomagane podejmowanie decyzji – wprowadzenie

Program konferencji „Ubezwłasnowolnienie – forma pomocy czy wykluczenia?”

10.00: Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników przez Prezes Stowarzyszenia „Spektrum” i Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu
10.10: Słowo wstępne Sekretarz Stanu w Min. Sprawiedliwości – Michał Woś i Prezydent Miasta Racibórz – Dariusz Polowy
10.20: Wprowadzenie – Małgorzata Jańska , Prezes Stowarzyszenia „Spektrum”
10.30: „Definicja i podstawy prawne ubezwłasnowolnienia” – Marzena Korzonek, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu
10.50: „Cywilno-prawne i karno-prawne skutki decyzji o ubezwłasnowolnieniu” – Mec. Anna Konopacka, Przewodnicząca Rady Fundacji „Wspólnota Nadziei” z Więckowic k. Krakowa
11.30: „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie – co rodzic wiedzieć powinien” – Mec. Izabella Zielińska , doradca prawny w Fundacji SYNAPSIS , Warszawa
12.10: przerwa kawowa
12.30: „Wspomagane podejmowanie decyzji – wprowadzenie do zagadnienia” – Edward Bolak, Fundacja „Wspólnota Nadziei” z Więckowic k. Krakowa
13.00: „Dziedziczenie ustawowe i testamentowe – jak przekazać majątek dzieciom” – Mec. Anna Konopacka
13.30: „Zawieranie małżeństw przez osoby z niepełnosprawnościami” – Mec. Izabella Zielińska
14.00: pytania z sali

Organizatorzy wydarzenia:
Stowarzyszenie Spektrum w Raciborzu, Miasto Racibórz, Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wodociągi Raciborskie

Patronat medialny:
naszraciborz.pl, raciborz.com.pl, Dwutygodnik regionalny Gazeta informator, RTK Raciborska Telewizja Kablowa, nowiny.pl

fot. pixabay.com

Data publikacji: 11.04.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również