Niewidomi biznesmeni – czas na własną firmę

Osoby niewidome i słabowidzące, które stawiają sobie za cel znalezienie pracy i nie boją się wyzwania, jakim jest podjęcie własnej działalności gospodarczej mogą skorzystać z kompleksowych szkoleń, warsztatów i konsultacji.

Tyflospecjaliści Fundacji Szansa dla Niewidomych, przy dofinansowaniu PFRON, realizują projekt „Niewidomi biznesmeni – czas na własną firmę”. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2011 r. a liczba miejsc jest ograniczona. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu przewidziane jest szkolenie podstawowe. W trakcie trzydniowych warsztatów uczestnicy poznają zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu będą również objęci poradnictwem indywidualnym. Dla każdego zostanie stworzony indywidualny plan osiągnięcia sukcesu w biznesie.
Ostatnim etapem projektu będą warsztaty podsumowujące, które będą trwały od października do grudnia 2011 r.

Każdy kandydat, będzie zobowiązany do udziału w egzaminie grupowym i indywidualnym, które pozwolą na zakwalifikowanie kandydatów do odpowiedniej grupy szkoleniowej.

Zgłoszenia należy kierować do tyflopunktu najbliższego miejsca zamieszkania.

Bożena Bąk
Tyflopunkt w Zielonej Górze
tel.: 665 00 80 25, email: zielonagora@szansa.waw.pl

Dariusz Linde
Tyflopunkt w Warszawie
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel./ fax: (22) 635 10 60, email: warszawa@szansa.waw.pl

Ilona Nawankiewicz
Tyflopunkt w Opolu
ul. Damrota 6/2
45-064 Opole
tel./ fax: (77) 441 76 62, email: opole@szansa.waw.pl

Katarzyna Kazek
Tyflopunkt w Lublinie
ul. Wieniawska 13
20-071 Lublin
tel./ fax: (81) 532 81 42, email: lublin@szansa.waw.pl

Tyflopunkt w Gdańsku
ul. Jesionowa 10
80-261 Gdańsk
tel./ fax: (58) 341 26 83 Email: gdansk@szansa.waw.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również