Do marca dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Do marca dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Przez pierwsze trzy miesiące przyszłego roku osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego będą dostawać dodatkowe 200 zł - przewiduje projekt przygotowany przez MpiPS. To kontynuacja rządowego programu, na mocy którego obecnie uprawnione osoby otrzymują dodatkowe 200 zł.

Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Planuje się, że zostanie on rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu rządu.

Projekt przewiduje, że osoby, które w styczniu, lutym lub marcu przyszłego roku będą mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu.

Pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

Obecnie osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymują dodatkowe pieniądze na mocy programu, który potrwa do końca roku. Resort pracy chciał, by przyszłego roku obecna wysokość świadczenia była zachowana, ale już na mocy ustawy. W MPiPS przygotowywana jest nowelizacja ustawy, która podwyższy świadczenia pielęgnacyjne. W ciągu pięciu lat – zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska – osoby opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami będą otrzymywać świadczenie w wysokości płacy minimalnej.

MPiPS planowało także częściowe przywrócenie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych osobom, które straciły je w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy. W projekcie zaproponowało wprowadzenie jednego rodzaju świadczenia dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Znikłoby także kryterium dochodowe. Zróżnicowana byłaby natomiast wysokość wsparcia, uzależniona od stopnia niesamodzielności.

W zeszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że odebranie prawa do świadczeń części opiekunów było niezgodne z konstytucją. Zmiany w ustawie muszą zatem zrealizować wyrok TK.

Część opiekunów osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczeń w lipcu, wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z grudnia 2012 r. Zgodnie z nią od lipca świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości.

Natomiast wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, a więc np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców.

Teraz dla tej grupy osób przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, przy czym przysługuje on tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin – osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki – nie przekroczy, w przeliczeniu na osobę, ustawowego limitu. (PAP)

Data publikacji: 18.12.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również