Kraków po raz drugi w programie „Opieka wytchnieniowa”

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie rodziców i opiekunów w codziennej opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz podniesienie umiejętności i wiedzy w tym zakresie. W tym roku Kraków po raz drugi przystąpił do programu.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Celem programu jest odciążenie opiekunów w codziennym zajmowaniu się osobami niepełnosprawnymi, a także podniesienie umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie mają szansę na czas dla siebie, potrzebny na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Opieka wytchnieniowa w Krakowie

W czasie pandemii COVID-19 opiekunowie szczególnie potrzebują chwili wytchnienia od codziennego zajmowania się podopiecznymi, dlatego Gmina Miejska Kraków wnioskowała o środki na realizację programu dla znacznie większej liczby osób niż w ubiegłym roku.

Planowana jest organizacja 14-dniowych turnusów opieki wytchnieniowej dla 105 osób, spełniających warunki uczestnictwa w programie – nabór uczestników zostanie ogłoszony niebawem. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego realizowane będą w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej.

Warto dodać, że Kraków proponuje mieszkańcom korzystanie z różnych inicjatywy z zakresu opieki wytchnieniowej. Przykładem może być realizowany we współpracy z Fundacją Pełna Życia projekt WSPORNIK – Punkt Wsparcia Opiekunów (dodatkowe informacje tutaj) oraz projekt „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” – więcej informacji o projekcie można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe informacje o działaniach miasta w zakresie programu, a także o innych przedsięwzięciach realizowanych dla mieszkańców z niepełnosprawnościami i ich opiekunów można śledzić na specjalnej odsłonie strony internetowej miasta: Kraków bez barier, a szczegóły dotyczące programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Info: krakow.pl, fot. freepik.com

Od redakcji NS

Interesujące jest, jakie formy przybiera opieka wytchnieniowa w i innych powiatach i gminach, chętnie je wskażemy  w portalu magazynu NS. Może uda się zgromadzić katalog dobrych praktyk w tym zakresie? Oczekujemy na stosowne informacje.

Zgodnie z komunikatem MRiPS z 24 lutego br. do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” w skali kraju zgłosiło się 699 gmin / powiatów z 16 województw, a łączna kwota dofinansowania wynosi 60 269 520,23 zł.

Lista rekomendowanych wniosków, w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Lp. Nazwa województwa Wnioskowana

kwota

Liczba

gmin/powiatów

Rekomendowana kwota do

dofinansowania

1 śląskie 13 657 460,09 71 6 828 730,05
2 podkarpackie 4 386 903,47 51 3 290 177,60
3 opolskie 2 189 169,50 28 1 094 584,75
4 warmińsko-mazurskie 4 644 544,28 29 2 322 272,14
5 wielkopolskie 8 559 981,31 43 4 279 990,66
6 zachodniopomorskie 2 907 434,50 32 1 453 717,25
7 podlaskie 1 823 299,91 11 911 649,96
8 kujawsko-pomorskie 2 849 231,00 19 1 424 640,50
9 świętokrzyskie 9 778 934,67 31 7 334 201,00
10 łódzkie 2 343 277,40 15 1 171 638,70
11 dolnośląskie 7 39C 132,73 61 3 699 566,36
12 mazowieckie 15 263 473,55 98 7 631 736,78
13 lubelskie 12 963 702,84 68 6 481 851,42
14 lubuskie 3 965 871,77 26 2 974 403,83
15 małopolskie 6 305 505,00 61 4 729 128,75
16 pomorskie 9 282 460,96 55 4 641 230,48
RAZEM 108 320 432,98 699 60 269 520,23

 

Data publikacji: 22.04.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również