Ministerstwo Zdrowia dostrzegło problem konieczności podniesienia marż hurtowych na leki

Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska

W Polsce od ponad dziesięciu lat nie zmieniono marży ustawowej na leki refundowane, która jest zbyt niska. Ponoszone obecnie koszty działalność hurtowej – inflacja, wzrost cen paliw, elektryczności oraz innych wydatków związanych z magazynowaniem i dostarczaniem leków stały się wyzwaniem dla całego sektora. Ministerstwo Zdrowia spotkało się z przedstawicielami branży
i zapowiedziało zmiany w tym zakresie.

W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej coraz więcej mówi się o problemach dotyczących braku leków i wyrobów medycznych w aptekach. O kłopotach informują pacjenci, farmaceuci, producenci leków oraz hurtownicy. Mamy do czynienia z początkiem kryzysu lekowego, który może jeszcze bardziej się pogłębić, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki naprawcze. Hurtownie, które funkcjonują na niskiej marży od wielu lat, mogą zostać zmuszone do zmniejszenia częstotliwości dostaw do aptek nawet do 2-3 dni, co skutkowałoby pogorszeniem dostępności leków dla pacjentów.

Bezpieczeństwo lekowe Polaków powinno być priorytetem wszystkich interesariuszy ochrony zdrowia. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Zdrowia, zmiana marży hurtowej i aptecznej będzie procedowana wraz z nową ustawą refundacyjną, której wdrożenie ma nastąpić w najbliższym czasie. Obszerność zagadnień w tej ustawie może jednak spowodować wydłużenie procesu legislacyjnego. Branża zaproponowała dołączenie marż do procedowanych już ustaw. Postulowała również o dołączenie także innych najpilniejszych zmian.

– Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” wielokrotnie podnosiła kwestię konieczności zmian ustawowych w tym zakresie apelując o pilną modyfikację marży hurtowej z 5 do 6 proc. Ten symboliczny wzrost pozwoli utrzymać na obecnym poziomie działalność hurtowni farmaceutycznych w Polsce – zapernia Irena Rej, prezes Izby.

– Mam głęboką nadzieję, że uda się szybko wprowadzić systemowe rozwiązania, które zagwarantują bezpieczeństwo lekowe kraju oraz poprawią sytuację hurtowni jak i całego sektora. W imieniu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” deklaruję pełną gotowość do współpracy i wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla każdej ze stron – dodaje.

pr/, fot. mat. prasowe

Data publikacji: 10.08.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również