Przewodnik Instruktora Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej, to wyjątkowe miejsce na mapie społecznej Polski, które od wielu lat wpisuje się w pracę na rzecz osób i rodzin z problemem niepełnosprawności. Osoby pracujące w WTZ „mocą swojego intelektu, wrażliwością emocjonalną, wysiłkiem własnych rąk i otwartością serc” zmieniają życie i świat wielu osób i środowisk w doświadczenie dobra, piękna, wartości i życia pełnią na miarę sowich możliwości. Podstawowym ogniwem funkcjonowania WTZ są Instruktorzy Terapii Zajęciowej, mający bezpośredni kontakt z podopiecznymi i ich rodzinami.

Szanowni Państwo Instruktorzy, z szacunku do Was i Waszej pracy powstała niniejsza publikacja. Jesteście ludźmi zmieniającymi życie i świat tych, którzy są z Wami, otwieracie świat dla tych, którzy nie mogą tego zrobić sami. To dzięki Wam jakiś rodzic spokojnie może odpocząć kilka godzin. Jakiś człowiek spokojnie i twórczo spędza czas i czuje się bezpieczny. Jakiś człowiek czuje się mniej samotnym. Jakiś człowiek czuje się potrzebny i kochany. Jakiś chłopak, czy dziewczyna, czują się mądrymi i wartościowymi i wyjątkowymi ludźmi pomimo niepełnosprawności intelektualnej.

Szanowni i Drodzy Rodzice, wychowanków i podopiecznych WTZ. Z szacunkiem odnosimy się do Waszej codziennej pracy i codziennej obecności ze sowimi bliskimi, dla których jesteście najważniejsi na świcie. Wiemy, jak bardzo jesteście utrudzeni, często zmęczeni codzienną pracą, ale widzimy, że jesteście ludźmi wielkiej dobroci, wielkiej miłości i wielkiego serca. Nigdy nie odrzucacie, ale kochacie. Nigdy nie rezygnujecie i nigdy się nie poddajecie – to jest codzienna walka i codzienna ofiara swojego życia dla drugiego człowieka. Jesteście wielcy, tym, co dajecie każdego dnia swoim bliskim… Róbcie to dalej, bo naprawdę warto. Z szacunku i podziwu dla Waszej postawy i Waszego poświęcenia, wyrosła myśl napisania tej monografii.

Nasz Przewodnik jest owocem spotkania się dwóch światów w murach i przestrzeni Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Z jednej strony to świat nauki i praktyki związanej z pracą w środowisku osób z niepełnosprawnościami, prezentowany przez mgr Pawła Czerwińskiego, wykładowcy AHNS i pracownika WTZ w Koniecpolu. Z drugiej strony to świat akademickiej pedagogiki specjalnej, społecznej pedagogiki szczęścia i nowego modelu polityki społecznej w osobie profesora AHNS dr Andrzeja Gołębiowskiego.

Prace koncepcyjne i zbieranie materiałów do publikacji, przypadły na czas pandemii i izolacji społecznej, trwającej niemal dwa lata. Opracowywanie materiałów i pisanie kolejnych stron Przewodnika przeplatało się z pracą dydaktyczną w uczelni, prowadzoną w formie online, podobnie zresztą, jak nasze konsultacje nad kolejnymi rozdziałami monografii.

I udało się! Z początkiem 2023 roku, po uzyskaniu przychylnych recenzji wydawniczych, ze strony prof. dr hab. Mieczysława Dudka i prof. dr hab. Anny Fidelus, przekazaliśmy tekst do wydawnictwa i w dalszej kolejności do druku. Jeszcze ciepłe, pachnące farbą drukarską i rozgrzanymi maszynami drukarni ROMEL w Radomiu, pierwsze egzemplarze ukazały się w połowie lutego 2023 roku.

To, co dla nas najważniejsze, przekazaliśmy Czytelnikom na 170 stronicach naszej publikacji, bogato ilustrowanej, zawierającej metodyczne wskazówki do konkretnej, codziennej pracy Instruktora Terapii Zajęciowej. W publikacji staraliśmy się zawrzeć wszystko to, co naszym zdaniem jest ważne dla młodych i początkujących instruktorów terapii, pedagogów czy rodziców.

W niniejszej publikacji połączyliśmy i delegowaliśmy konkretne metody psychologiczne i pedagogiczne dla usprawnienia realizacji celów dydaktycznych, które zmierzają, do szeroko rozumianego usamodzielnienia człowieka z niepełnosprawnością.

W Przewodniku chcemy zwrócić uwagę na typowe trudności, jakie mogą pojawić się w konfrontacji pedagoga z konkretnymi okolicznościami w pracy zawodowej. Akcentujemy doniosłą i szczególną rolę Instruktora, jako kluczowej postaci w powodzeniu tego ważnego procesu, w którym staje się niejako przewodnikiem osoby z niepełnosprawnością.

Kierujemy także uwagę Czytelnika na jednostki chorobowe występujące u podopiecznego, na które przyszły terapeuta może napotkać. Staramy się jednocześnie scharakteryzować poszczególne zaburzenia i wynikające z nich dysfunkcje. Pragniemy też zaproponować stosowną postawę terapeuty, tworząc tym samym Personalny Czynnik Leczący (nazwany przez nas roboczo PCL), poprzez fakt jego oddziaływania na osobę podopiecznego. Przewodnik zawiera również program szkoleniowy, realizowany przez jego autorów, do udziału, w którym serdecznie zapraszamy.

Przekazując w ręce Państwa naszą publikację, liczymy na jej życzliwe przyjęcie i podzielenie się z nami swoimi uwagami pod naszym adresem mailowym.

Andrzej Gołębiowski i Paweł Czerwiński, fot. freepik.com
golebiowskia@wp.pl
pawlo9@op.pl

Data publikacji: 07.03.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również