RPO zwraca się do Ministerstwa Zdrowia w sprawie pacjentów stomijnych

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego w sprawie planowanych niekorzystnych zmian dla pacjentów stomijnych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie m.in. znosi limit kwotowy dofinansowania, wprowadza natomiast dopłatę przez osoby dorosłe do odbieranego sprzętu stomijnego w wysokości 10 proc. za worki i płytki i 20 proc. za środki do pielęgnacji, ogranicza dostęp do środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe, zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z orzeczeniami o niepełnosprawności, a także zakłada ceny niemające odzwierciedlenia na rynku, co realnie oznacza znacznie wyższe dopłaty pacjentów.

Ponadto dotychczas obowiązujące limity kwotowe refundacji oprzyrządowania stomijnego nie były podwyższane od 2003 r. Zmiana rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie tylko nie doprowadzi do poprawy dostępności wyrobów medycznych dla tej grupy osób, ale może spowodować jej ograniczenie podkreślił RPO.

Rzecznik przypomniał, że organizacje pacjentów stomijnych przekazały już szczegółowe uwagi w tej sprawie resortowi w ramach procesu legislacyjnego i wyraził nadzieję, że znajdą one odpowiednie odzwierciedlenie w ostatecznym brzmieniu procedowanego rozporządzenia.

Info: RPO, oprac. tuk/, fot. archiwum

Data publikacji: 04.08.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również