Trudna droga po rentę

Świadczenie pielęgnacyjne może otrzymywać rodzic lub opiekun, który rezygnuje z pracy w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną. W sytuacji tej jest opłacana składka emerytalna i rentowa, ale tylko do osiągnięcia 20-letniego okresu składkowego u kobiet i 25-letniego u mężczyzn.

W przypadku gdy opiekunowie osoby niepełnosprawnej ze względów zdrowotnych nie mogą podjąć pracy to prawo do renty im nie przysługuje. Według obecnych przepisów należy udowodnić, że przez pięć lat w ostatnim dziesięcioleciu składki były płacone.

Pomimo uchwały Sądu Najwyższego, która stanowi o braku potrzeby wykazywania 5-letniego okresu składkowego przez osobę całkowicie niezdolną do pracy, która udokumentuje okres składkowy wynoszący łącznie 20 i 25 lat praktyka ZUS jest różna. Z około 8 tys. wniosków rocznie pozytywnie jest rozpatrywany co ósmy.

Również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmian w tym zakresie. W szczególnych przypadkach, gdy ubezpieczony nie ma prawa do emerytury lub renty i nie może ze względu na całkowitą niezdolność do pracy podjąć pracy lub nie ma środków na utrzymanie prezes ZUS może przyznać świadczenia.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również