Napisali do redakcji: Organizatorzy „Solar Rejs 21”

AHOJ!

Pomysłodawcą i organizatorem akcji „Solar Rejs 21” jest Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W dniach 03.07-31.07 br. planujemy odbyć rejs jachtem otwartopokładowym typu DZ-850, Odrzańskim Szlakiem Żeglownym od Portu Gliwice do Portu Szczecin.

W rejsie pod sterami doświadczonych skipperów z naszego stowarzyszenia popłynie łącznie ok. 40 uczestników, w tym niepełnosprawni – podopieczni placówki Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” przy Fundacji „Różyczka”, uczestnicy projektu AHOJ! poświęconego młodzieży niewidomej i słabowidzącej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie. Osoby niepełnosprawne jako członkowie załogi, przełamując bariery zdobędą umiejętności żeglarskie, a członkowie Śląskiego Yacht Clubu będą pełnić funkcję wsparcia opiekuńczego oraz załogi prowadzącej jacht.

Inauguracja projektu będzie miała miejsce 2-3 lipca br. w Marinie – Port Gliwice. Z tej okazji planowane są liczne tematyczne atrakcje i prelekcje. Zwieńczeniem akcji będzie zorganizowanie finału z uczestnikami rejsu podczas Tall Ships Races 2021 w Szczecinie (31.07- 03.08 br.).

Projekt ten ma za zadanie realizację wielu celów:

 • przepłynięcie Odrzańskiej Drogi Wodnej szkoleniową łodzią typu DZ-850,
 • integracja i aktywizacja środowisk żeglarskich wzdłuż Odry,
 • promocja projektu AHOJ!,
 • integracja i aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją wzroku,
 • propagowanie kultury żeglarskiej poprzez organizowanie na trasie rejsu spotkań, prelekcji i koncertów wspólnie z lokalnymi klubami żeglarskimi,
 • promocja śródlądowych dróg wodnych jako ekologicznego i taniego sposobu transportu, komunikacji i rekreacji, również z udziałem osób niepełnosprawnych.

Ubiegamy się o patronat honorowy od poniższych instytucji:

 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Wojewoda Śląski,
 • Marszałek Województwa Śląskiego,
 • Prezydent Miasta Gliwice,
 • Prezydent Miasta Szczecin,
 • PZŻ.

Przez cały czas trwania rejsu będziemy informować na bieżąco o postępach wyprawy, jak również po jej zakończeniu. Z rejsu powstanie dokumentacja fotograficzna z wykorzystaniem zdjęć z drona oraz materiał filmowy.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Grzegorz Kuźniak

Komandor SYC

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mediów /…/. Wśród patronów medialnych tegorocznego rejsu będą również „Nasze Sprawy”.

Data publikacji: 14.05.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również