Obradowało kolejne Śląskie Forum Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych

Rozmawiano o sporcie i zatrudnieniu niepełnosprawnych oraz o planach na rok 2013.

W trakcie spotkania dr Grzegorz Krawiec z Biura Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w przybliżył treść Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podkreślił, że akt ten może stanowić podstawę interwencji zgłaszanych polskiemu ombudsmanowi.

Możliwości aktywizacji sportowo-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych przybliżył Paweł Rassek – zastępca dyrektora Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Omówił m.in. charakterystykę głównych organizacji sportowych zrzeszających niepełnosprawnych w województwie. Wskazał, że głównym sposobem wspierania działań w zakresie sportu jest rokroczne ogłaszanie konkursów dla organizacji pozarządowych działających na tym polu. Dla uczestników Forum była to okazja poznania specyfiki tego typu przedsięwzięć i dodatkowego źródła finansowania potrzeb niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zofia Urbaniak odpowiadała na pytania zebranych dotyczące trybu orzekania o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów pozarentowych, jak i ZUS-owskich. Najwięcej miejsca poświęcono dyskusji na temat treści orzeczeń pod kątem podejmowania pracy przez niepełnosprawnych. „Kluczowe w tej kwestii jest stanowisko służb medycyny pracy szczegółowo oceniających możliwości zarobkowania przez osoby z niepełną sprawnością” – podkreśliła Zofia Urbaniak.

Ostatnim punktem forum była prezentacja pełnomocnik prezydenta Zabrza Heleny Breczko propozycji działań na 2013 rok. Dyskutowano nad rozeznaniem potrzeb uczestników forum pod kątem szkoleń i kursów dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności. Uczestnicy spotkania wskazali także na możliwość sięgania po nowe narzędzia internetowe w trosce o jak najlepszą wymianę informacji i docieranie z pomocą do samych niepełnosprawnych i ich otoczenia.
Oprac. Kat

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również