5,5 mln zł z PFRON na wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Wspólne zdjęcie przedstawicieli powiatów, które przystąpiły do Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON

Trafią one do 27 wielkopolskich powiatów na wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Dzięki tej kwocie samorządy będą mogły m.in. zadbać o transport osób niepełnosprawnych i usuwanie barier architektonicznych.

30 sierpnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu prezes PFRON Marlena Maląg podpisała z przedstawicielami sześciu powiatów kolejne umowy; dofinansowanie PFRON w ramach podpisanych umów na wyrównywanie różnic opiewa na kwotę 1,3 mln zł. Ze środków skorzysta około tysiąca osób niepełnosprawnych z powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, nowotomyskiego, poznańskiego, pilskiego, szamotulskiego i tureckiego.

– Wielkopolskie powiaty stają się coraz bardziej dostępne. Zmiany, które dokonują się na naszych oczach, mają wpływ na codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w lokalnych społecznościach – powiedziała prezes Maląg.

Dzięki pozyskany środkom do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowane zostaną szkoły w Wieleniu i Pile, gminne przedszkole w Wieleniu oraz internat SOSW w Zbąszyniu, który zostanie wyposażony w windę. Zakupionych zostanie także dziewięć mikrobusów dla osób niepełnosprawnych i jeden autobus.

– Nowe pojazdy pozwolą na udział osób niepełnosprawnych w zajęciach organizowanych przez lokalne szkoły, centra edukacyjne, środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. Pieniądze trafią także do szkół, przedszkoli czy na zadania związane z rehabilitacją – powiedziała M. Maląg.

W sumie na wyrównywanie różnic między regionami PFRON przekazuje w tym roku samorządom województwa wielkopolskiego środki w wysokości około 5,5 mln złotych. Zakupionych zostanie m.in. 31 mikrobusów i trzy autobusy. Dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” utworzy w Lesznie warsztat terapii zajęciowej.

Program wyrównywania różnic między regionami ma zwiększać dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W tym roku w całej Polsce planowana jest realizacja 570 projektów na łączną kwotę 65 mln złotych.

Na poprawę warunków transportowych PFRON przeznaczy w 2019 roku blisko 34,7 mln złotych, to ponad 4,6 mln więcej niż rok wcześniej. W 2019 r. zakupionych zostanie w sumie 357 pojazdów, w tym 302 mikrobusy i 55 autobusów.

Fundusze trafią także do urzędów, szkół i środowiskowych domów samopomocy, które zniwelują bariery dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zwiększy się też dostępność warsztatów terapii zajęciowej. (PAP)

Rafał Pogrzebny, fot. PFRON

Data publikacji: 02.09.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również