583 gminy w programie „Opieka wytchnieniowa” w 2021 r.

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2021 r. deklarację o przystąpieniu do programu „Opieka 75 plus” złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób – poinformował PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceszef MRiPS przypomniał, że wdrożony w 2018 r. program „Opieka 75 plus” ma zwiększyć osobom starszym dostępność do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wspiera on – jak mówił – zarówno seniorów samotnych, jak i pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat lub więcej i mieszkających w gminach do 60 tys. mieszkańców.

– Z analizy rocznych sprawozdań resortowych wynika, że w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich następuje wzrost liczby osób, którym przyznaje się usługi opiekuńcze. W roku 2020 do realizacji programu przystąpiło 509 gmin, usługami opiekuńczymi objęto 7 129 osób. Z kolei w 2021 r. deklarację o przystąpieniu do realizacji programu złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób – poinformował wiceminister. Dodał, że dla porównania w 2019 r. program był realizowany w 435 gminach, a w 2018 r. – w 394.

Wiceminister przekazał, że koszt realizacji programu „Opieka 75 plus” w tym roku szacowany jest na 28 mln zł.

– Program został lekko zmodyfikowany. Usługi opiekuńcze samorząd może też zlecać podmiotom prywatnym. Dajemy szerszą możliwość oferty dla osób, które z niej korzystają – podkreślił.

Wiceminister Szwed przypomniał też, że od 4 marca organizacje pozarządowe mogą składać oferty do nowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni plus” (dawniej Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)).

Wskazał, że w latach 2021-2025 budżet programu wyniesie 200 mln zł. – Program ma służyć popularyzacji aktywności osób starszych i poprawie ich bezpieczeństwa. Celem jest też ograniczenie wykluczenia cyfrowego seniorów. Program ma ich wspierać w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. To okazało się szczególnie ważne w czasie pandemii. Chodzi o to, aby osoby starsze umiały się posługiwać komórką, komputerem i miały możliwość komunikowania się przez internet – wyjaśnił Szwed.

Oferty do programu można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00 przez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny i osobowy. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. freepik.com

Data publikacji: 05.03.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również