Gala Jubileuszowa w Kuźnicy Grabowskiej

Gala Jubileuszowa w Kuźnicy Grabowskiej

Jubileusz – dwudziestolecie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej, prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu, świętowano 12 września w Grabowskim Dworku.

Z gratulacjami na jubileuszowe uroczystości przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia, władz resortowych oraz samorządu powiatowego i miejsko-gminnego, a także sponsorzy i szefowie instytucji, jednostek i organizacji współpracujących z tą placówką.

W imieniu władz powiatu serdeczne życzenia na ręce kierownik WTZ Bogumiły Ofiary złożyła przewodnicząca Rady Powiatu Marianna Powązka i wicestarosta Adam Mickiewicz, w asyście członków Zarządu Powiatu: Zofii Witkowskiej i Maksymiliana Ptaka oraz dyrektorki PCPR Bożeny Powązki.

Na uroczystości jubileuszowej Fundację „Miłosierdzie” reprezentowali: Stanisław Bronz – prezes Zarządu Fundacji, Lech Nowak – sekretarz Fundacji, Jan Szczepankiewicz – przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji oraz Bogumiła Pokojowa – członek Rady Nadzorczej. Prezes Stanisław Bronz przygotował upominki urodzinowe dla wszystkich uczestników i pracowników warsztatu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. dziękczynno-błagalną odprawioną w kościele poklasztornym O.O Franciszkanów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Grabowie n/Prosną. Następnie goście przemieścili się na teren zielony przy restauracji Dworek w Grabowie, na którym gospodarze z okazji jubileuszu przygotowali etiudę muzyczno-teatralną obrazującą ideę powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Powstania z potrzeby serca, z chęci pomocy osobom w potrzebie. „Jesteśmy z Wami i dla Was i ta idea będzie przyświecać przez kolejne lata”. Tak brzmiały słowa na zakończenie przedstawienia. Aktorami byli uczestnicy warsztatu, którzy otrzymali gromkie brawa od poruszonej publiczności i widzów a wielu rodziców uczestników uroniło łzę wzruszenia.

Następnie wszyscy goście i gospodarze przenieśli się do wewnątrz restauracji Dworek w Grabowie, w której po odśpiewaniu sto lat i wypiciu lampki szampana kontynuowano uroczystości. Kierownik Bogumiła Ofiara w skrócie przedstawiła rys historyczny placówki:

15 sierpnia 1997 roku 35 osób przekroczyło próg Warsztatu, który utworzono dzięki staraniom prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawny „Brat” – Mieczysławy Owczarek, miejscowego lekarza. To ona wraz z mężem Stanisławem, ówczesnym kierownikiem warsztatu byli inicjatorami powołania do życia placówki. Od stycznia 2004 roku ośrodek podlega Fundacji Miłosierdzie w Kaliszu. W ciągu 20 lat działalności ośrodka, z usług WTZ – rehabilitacji społecznej i zawodowej skorzystało ponad 100 osób niepełnosprawnych z powiatu ostrzeszowskiego oraz ostrowskiego, kaliskiego i sieradzkiego.

Dzisiaj w procesie terapii zajęciowej uczestniczy 40 osób, które pod okiem instruktorów pracują w ośmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, stolarskiej, techniczno-multimedialnej, technik różnych, plastycznej, ogrodniczo-gospodarskiej i krawieckiej. Celem zajęć jest przygotowanie podopiecznych do aktywności społecznej i zawodowej, a także kształtowanie u nich poczucia własnej wartości, postaw prospołecznych, obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone działania.

Jubileusz stał się doskonałą okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich 20 lat wspierali działalność ośrodka i wykazywali się życzliwością w stosunku do ich podopiecznych. Pierwsze słowa podziękowań skierowane zostały do Stanisława Bronza, prezesa Fundacji „Miłosierdzie” za prowadzenie warsztatu i utworzenie ŚDS-u. Następne zostały skierowane do samorządu powiatowego i samorządów gminnych, które od samego początku, z dużą życzliwością i wrażliwością na losy osób niepełnosprawnych wspierają działania ośrodka.

W dalszej kolejności kierownik Bogumiła Ofiara zwróciła się z podziękowaniami do sponsorów i darczyńców: – Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy dokonać wielkich rzeczy. Zwróciła się też ze słowami podziękowań do wszystkich uczestników, rodziców i pracowników.

W trakcie uroczystości były wystawione kroniki przedstawiające 20-letni okres działalności warsztatu oraz przygotowano ekspozycję zdjęć obrazującą przekrojowo działalność ośrodka.

Przygotowano poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości. Na zakończenie podano przepyszne torty jubileuszowe. A nasi uczestnicy wraz z gośćmi świetnie bawili się na parkiecie w rytm przygotowanej muzyki.

Tekst i fot. Bogumiła Ofiara (Fundacja „Miłosierdzie”)

Data publikacji: 19.09.2017 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również