Kielce: osoby z niepełnosprawnościami chcą miejskiego pełnomocnika

O powołanie pełnomocnika prezydenta Kielc i rady do spraw osób z niepełnosprawnościami zaapelowało środowisko tych osób w mieście. Ich zdaniem samorząd – mimo początkowego wsparcia idei i dialogu – nie wykazuje woli do takich działań.

O dotychczasowej współpracy z ratuszem w zakresie powołania rady i pełnomocnika prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami w Kielcach mówili 2 grudnia podczas konferencji prasowej przedstawiciele tymczasowej rady ds. osób z niepełnosprawnościami.

Wyjaśniali, że gremium, którego zadaniem było opracowanie regulaminu pełnomocnika prezydenta Kielc oraz pełnoprawnej rady ds. osób z niepełnosprawnościami, zostało powołane w maju podczas spotkania z władzami miasta.

Sześcioosobowa tymczasowa rada zrzeszała przedstawicieli różnych organizacji osób z niepełnosprawnościami. W miesiąc wypracowała regulamin i przedstawiła go w urzędzie miasta.

– Odbyły się konsultacje z panią wiceprezydent Danutą Papaj. Byliśmy zadowoleni z przebiegu tych rozmów. Wyglądało na to, że w końcu w Kielcach zostanie powołany pełnomocnik – opisywał przedstawiciel tymczasowej rady Paweł Słowik.

– Liczyliśmy, że zgodnie z obietnicą jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania prezydenta z naszym środowiskiem, podczas którego zostanie wybrana pięcioosobowa rada, z której miał być wyłoniony pełnomocnik prezydenta – dodał Słowik.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele tymczasowej rady otrzymali pismo podpisane przez wiceprezydent Papaj, w którym – w odpowiedzi na propozycję spotkania – zaznaczono, że obecnie rozpoczyna się procedura powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (31 stycznia 2020 r. kończy się kadencja starej).

Wiceprezydent zasugerowała, aby przedstawiciele tymczasowej rady rozważyli możliwość skierowania swoich przedstawicieli do rady społecznej.

– W następnym etapie należałoby rozważyć wspólnie zasadność powołania pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych i ewentualny zakres jego działania – dodała w piśmie Papaj.

Przedstawicielka rady tymczasowej Anna Kopcińska-Wielgus wyjaśniała podczas konferencji, że powiatowa społeczna rada, o której pisze wiceprezydent, działa na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki.

– Ma inny zakres kompetencji niż ten przedstawiony przez nas w regulaminie. Składa się też z przedstawicieli ratusza i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Z tego co wiemy, rada spotykała się raz na kwartał i jedynie opiniowała środki do rozdysponowania przez MOPR w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaznaczyła.

W ocenie Kopcińskiej-Wielgus „nie ma woli ze strony władz miasta” na powołanie pełnomocnika prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami.

– W innych miastach – Kraków, Katowice, Piotrków Trybunalski – istnieje taki pełnomocnik. W naszym mieście mamy pełnomocników od infrastruktury rowerowej, od mobilności miejskiej, a rozważa się kwestię powołania pełnomocnika ds. niepełnosprawnych. Jest on bardzo potrzebny naszemu środowisku – nie wszyscy są na tyle mobilni, żeby sobie poradzić i potrzebują łącznika, wsparcia między państwem a osobą niepełnosprawną – dodała.

Projekt regulaminu rady, której powstanie postuluje środowisko niepełnosprawnych kielczan, mówi m.in. o organizowaniu wyboru pełnomocnika prezydenta Kielc ds. osób z niepełnosprawnościami, inicjowaniu i koordynowaniu zadań ograniczających skutki niepełnosprawności, utworzeniu programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami (Kielce obecnie takiego nie mają), kontroli przestrzegania przez miasto praw osób z niepełnosprawnościami, działaniu na rzecz utworzenia centrum osób z niepełnosprawnościami.

Jak mówił radny Michał Braun, w Radzie Miasta Kielce, niezależnie od różnic politycznych, wszyscy zgadzają się co do potrzeby powołania pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami.

– Apelujemy, aby powołać jak najszybciej tego pełnomocnika. (…) To nie chodzi o to, żeby była to rada społeczna, tylko potrzebujemy pełnomocnika, który będzie zatrudniony w urzędzie miasta, który będzie miał zaplecze i czas, żeby sprostać wielu zadaniom – podkreślił Braun.

Pytana o sprawę przez PAP wiceprezydent Papaj, oceniła, że „pismo zostało źle odczytane”, a rada która będzie działała w nowym roku, po upływnie kadencji dotychczasowej ma zostać powołana „na zupełnie innych zasadach”. – Wówczas, po tym dialogu, który był prowadzony, będzie nowa rada, która m.in. wyłoni rzecznika osób niepełnosprawnych – dodała.

Według danych przedstawionych przez środowisko osób z niepełnosprawnościami w Kielcach co roku około 2 tys. osób staje na komisjach, które orzekają o stopniu niepełnosprawności. Ponad 25 tys. osób w mieście ma status osoby niepełnosprawnej (ponad 500 osób porusza się na wózkach). (PAP)

Katarzyna Bańcer, Janusz Majewski

Data publikacji: 03.12.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również