MPiPS pracuje nad realizacją wyroku TK ws. świadczeń pielęgnacyjnych

MPiPS pracuje nad realizacją wyroku TK ws. świadczeń pielęgnacyjnych

W Ministerstwie Pracy powstał zespół, który ma przygotować nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ma zrealizować wyrok TK, który orzekł, że odebranie części opiekunów niepełnosprawnych świadczeń pielęgnacyjnych było niekonstytucyjne.

– Mając na uwadze potrzebę bezzwłocznej realizacji wyroku, minister pracy i polityki społecznej, 9 grudnia br. zwrócił się do Macieja Berka, sekretarza Rady Ministrów, o powołanie zespołu do spraw opracowania rozwiązań ustawowych mających na celu przygotowanie koniecznych zmian – poinformowało Ministerstwo Pracy.

Założenia projektu nowelizacji będą znane, gdy resort przeanalizuje pisemne uzasadnienie orzeczenia Trybunału.

Część opiekunów osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczeń w lipcu, wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z grudnia 2012 r. Zgodnie z nią od lipca świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości.

Natomiast wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, a więc np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców.

Teraz dla tej grupy osób przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, przy czym przysługuje on tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin – osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki – nie przekroczy, w przeliczeniu na osobę, ustawowego limitu.

Według wyliczeń MinisterstwaPracy, przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 620 zł miesięcznie osobom, które utraciły je z początkiem lipca, będzie kosztować budżet państwa ponad 683 mln zł w 2013 r., a w przyszłym roku – prawie 1 mld 367 mln zł.

Jesienią, jeszcze przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, MPiPS, w odpowiedzi na liczne protesty przeciw odebraniu zasiłku, przygotowało kolejną nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która częściowo miała przywrócić pomoc finansową dla opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Ministerstwo zaproponowało wprowadzenie jednego rodzaju świadczenia dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Znikłoby także kryterium dochodowe. Zróżnicowana byłaby natomiast wysokość wsparcia, uzależniona od stopnia niesamodzielności.

Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn informowała w ub. tygodniu w Sejmie, że resort postara się, żeby przygotowywana nowelizacja równocześnie wykonała wyrok TK. (PAP)

Data publikacji: 11.12.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również