O Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na KUL

Od lewej: z-ca prezesa PFRON T. Maruszewski, wiceminister K. Michałkiewicz, rektor KUL A. Dębiński

Czym jest Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych? Jak jest wdrażana przez polską administrację państwową? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji, która 10 października odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wzięli w niej udział m.in. pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz oraz zastępca prezesa PFRON Tomasz Maruszewski.

To była już trzecia konferencja poświęcona analizie realizacji w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania dyskutowali o wprowadzanych rozwiązaniach legislacyjnych i działaniach w zakresie polityki społecznej prowadzonych przez administrację państwową. Zaprezentowane zostały też współfinansowane ze środków unijnych programy PFON.

– Działaniem, które bezwzględnie wpisuje się w realizowanie Konwencji ONZ, jest uruchomienie świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej ecieszę się, że udało się wprowadzić to ważne i bardzo potrzebne świadczenie. W samym wrześniu ponad milion osób odwiedziło ZUS, żeby dowiedzieć się od kiedy można składać wioski i komu to świadczenie przysługuje. Już po kilku dniach funkcjonowania ustawy wnioski złożyło w ZUS-ie 260 tys. osób, a w KRUS-ie prawie 80 tys.– podkreślił wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz.

Z kolei zastępca prezesa PFRON Tomasz Maruszewski zwrócił uwagę na inicjatywy Funduszu, realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych. – PFRON z zaangażowaniem realizuje Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wpisują się w nią realizowane przez nas programy, projekty unijne i wsparcie przekazywane samorządom w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej – podkreślił wiceprezes Maruszewski.

Lubelską konferencję współorganizowali: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydarzenie odbyło się w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Info: PFRON, fot. KUL
Data publikacji: 11.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również