Wspierający zatrudnienie socjalne wyróżnieni

W siedzibie MRPiPS 6 listopada odbyła się konferencja z okazji 15-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Wydarzeniu towarzyszy wystawa poświęcona prezentacji dobrych praktyk Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej. Nagrody dla podmiotów zatrudnienia socjalnego wręczyli wiceministrowie: Krzysztof Michałkiewicz oraz Kazimierz Kuberski.

– Podsumowanie 15 lat doświadczeń z funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym to doskonały moment na podjęcie dyskusji o zmianach prawnych i systemowych, jakie mogłyby usprawnić działania podejmowane w KIS i CIS. Z drugiej strony to niepowtarzalna okazja do pokazania dobrych praktyk i podzielenia się pozytywnymi doświadczeniami, a także wyróżnienia podmiotów o długiej historii i znaczących osiągnięciach na polu reintegracji społecznej i zawodowej – powiedział podczas otwarcia konferencji wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Konferencja ogólnopolska była podsumowaniem konferencji regionalnych, które dotychczas odbyły się w Sopocie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach oraz Lublinie. Zorganizowało je Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

Podczas konferencji wręczono wyróżnienia dla 8 podmiotów zatrudnienia socjalnego. Otrzymały je:
Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany (CIS Mieniany), które zajmuje się reintegracją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację czterech warsztatów zawodowych: gastronomiczny, gastronomiczno-cukierniczy, remontowo-rolny i opiekuńczo-porządkowy. Podmiot posiada 6-letnią historię i tożsamość rozwijającego się przedsiębiorstwa społecznego, w tym czasie wsparciem objęto blisko 200 osób.
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus (KIS Janów Lubelski), które działa w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej: terapia, praca socjalna, mediacja rodzinna, poradnictwo prawne i obywatelskie, aktywizacja zawodowa wraz z zatrudnieniem subsydiowanym, ukierunkowana na indywidualną aktywność uczestnika. W swoich działaniach skupia się on nie tylko na osobach indywidualnych, ale także kieruje swoje działania na inne podmioty ekonomii społecznej i solidarnej.
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki / Fudacja Teatru Grodzkiego (CIS Bielsko-Biała, KIS Knurów, KIS Ruda Śląska), które oferuje wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zwalnianych z zakładów karnych i uchodźców. Stowarzyszenie od 20 lat systematycznie poszerza zakres działań i przyczynia się do poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnym położeniu.
Lutolska Spółdzielnia Socjalna „WINDA” (Międzygminne Centrum Integracji Społecznej), która prowadzi działalność gastronomiczną w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz osób dorosłych, objętych pomocą społeczną, prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, a także w zakresie prac techniczno-remontowych. W praktyce MCIS Winda jest mobilnym centrum, prowadzącym działania na terenie siedmiu gmin powiatu żagańskiego.
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych KRĄG (CIS Gorzów Wlkp.), które zajmuje się reintegracją społeczną i reintegracją zawodową w grupach zawodowych: gastronomiczna, opieka nad osobą zależną, porządkowo-ogrodnicza i warsztat zawodowy indywidualny (np. pracownik biurowy). Podmiot posiada ugruntowaną sieć współpracy ze spółdzielniami socjalnymi, jako potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów CIS
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (CIS Toruń) kompleksowo oddziałuje na różne sfery funkcjonowania uczestników CIS i wspiera ich w różnego typu problemach życiowych (psychologicznych, rodzinnych, zawodowych, bytowych, prawnych, zdrowotnych). Posiada bogate doświadczenie (15 lat funkcjonowania – pierwszy CIS w Polsce), rocznie przyjmuje ok. 140 uczestników. Podmiot zaangażowany jest w promocję udoskonalanie idei zatrudnienia socjalnego.
Stowarzyszenie Horyzont (CIS Słupsk) zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową poprzez udział w zajęciach społecznych oraz czterech warsztatach zawodowych: remontowo-budowalnym, konserwatorsko-gospodarczym, konserwatorsko-porządkowym i warsztacie prac twórczych. Podmiot osiąga 50 proc. wskaźniki zatrudnieniowe i ponad 80 proc. odnoszące się do przywrócenia do życia społecznego.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie (CIS Gdańsk, CIS Sopot, CIS Gdynia) zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową w postaci KIS-CIS-Spółdzielnia socjalna, z miejscami pracy, a także z trenerem pracy, pozwalającym na aktywizację zawodową osób wieloproblemowych. Włącza działania artystyczne i związane z kulturą w proces aktywizacyjny.

Konferencja była także okazją do wymiany dobrych praktyk, podsumowaniu doświadczeń 15-lecia funkcjonowania przepisów oraz planów na najbliższy czas w kontekście wsparcia podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Info i fot. MRPiPS
Data publikacji: 06.11.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również