Wznowienie rehabilitacji przez ZUS

Od 4 sierpnia ZUS wznawia skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji. Z takiej formy leczenia mogą skorzystać osoby zagrożone utratą zdolności do pracy a rehabilitacja daję szansę na jej odzyskanie.

Z rehabilitacji można również skorzystać, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę, lub kiedy ubezpieczony ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dodatkowo ubiegając się o skierowanie na rehabilitację leczniczą musi być spełniony jeden z warunków:

  • należy być ubezpieczonym w ZUS,
  • pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Po złożeniu wniosku lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia, wydaje orzeczenie o potrzebie rehabilitacji. Czas oczekiwania na rehabilitację leczniczą wynosi ok. 8 tygodni. Można ją realizować w trybie stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) na terenie Polski lub w formie ambulatoryjnej (codzienny dojazd na rehabilitację w wyznaczonych godzinach).

Rehabilitacja, której koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ZUS trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Po zakończeniu rehabilitacji wydawana jest karta informacyjna zawierająca opis przebiegu rehabilitacji oraz informację  o stanie zdrowia.

W sytuacji epidemii COVID-19 przed wyjazdem do ośrodka – nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego – należy wykonać test na SARS-CoV-2. Test jest bezpłatny a o jego wyniku telefonicznie informuje ośrodek. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu. Nie można skorzystać z rehabilitacji leczniczej jeżeli pozostajemy na kwarantannie lub w izolacji.

Warto pamiętać, że na rehabilitację należy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 560 16 00,

adresem cot@zus.pl lub na stronie internetowej https://www.zus.pl/rehabilitacja

tuk/, fot. ZUS

Data publikacji: 30.07.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również