MEiN pracuje nad nową formułą wsparcia ucznia z niepełnosprawnością

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową formułą wsparcia ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny, w którym ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji – poinformował resort.

„Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Przyświeca nam idea, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród naszych propozycji ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji” – poinformował 10 lutego w komunikacie resort edukacji.

Podano w nim, że MEiN stawiamy sobie trzy cele: stworzenie międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów i rodziny; zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów na terenie szkoły, placówki; poprawienie jakości kształcenia wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami.

„Już czwarty rok pracujemy z najlepszymi ekspertami i praktykami, z kraju i z zagranicy nad zbudowaniem międzyresortowego systemu wsparcia dziecka, ucznia i rodziny. Dążymy do przygotowania takich rozwiązań, dzięki którym rodzina otrzyma pomoc – od momentu stwierdzenia wad rozwojowych dziecka w okresie płodowym, po wsparcie w szkole, aż do wejścia w życie dorosłe i na rynek pracy” – informuje MEiN.

„Chcemy przygotować system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziców. W każdym powiecie powstaną międzyresortowe instytucje – Centra Dziecka i Rodziny (CDR). Głównym zadaniem Centrów będzie zdiagnozowanie potrzeb dziecka, przygotowanie dla niego i jego rodziny wsparcia” – podano.

Wskazano, że każde dziecko, uczeń musi mieć zagwarantowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły i placówki, która będzie dostosowana do jego potrzeb oraz, że specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą być obecni w polskich szkołach.

„Obecny system nie jest doskonały, wymaga korekty. Pracujemy nad standardami zatrudniania w placówkach oświatowych psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i logopedy. Szkoły i placówki muszą mieć również zapewnione środki na finansowanie zatrudniania specjalistów. Obecnie trwają prace nad szczegółowym wyliczeniem kosztów różnych wariantów ich zatrudnienia” – zaznaczono.

Podano też, że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące szkół specjalnych. „Dementujemy. Nie planujemy likwidacji tych placówek. Są one ważnym elementem systemu oświaty. Pracuje w nich wyspecjalizowana kadra, której wiedza, umiejętności i doświadczenie są istotne we wsparciu szkół ogólnodostępnych. Chcemy wykorzystać potencjał specjalistów z tych placówek w szkołach” – podkreślono.

Poinformowano, że we wrześniu 2021 r. ruszy pilotaż Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej jako instytucji powstałych przy szkołach i placówkach specjalnych. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka, fot. freepik.com

Data publikacji: 11.02.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również