Projekt „Dostępna Szkoła” wystartował

W pierwszym dniu października zainteresowani problematyką dostępności szkół mogli uczestniczyć w trybie online w konferencji  Dostępna Szkoła – szkoła dla każdego!”, która się odbyła pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zebranych powitał Jacek Ostrowski, członek zarządu Fundacji Fundusz Współpracy. Jego krótki wstęp dotyczył potrzeby realizacji projektu Dostępna Szkoła, którego celem jest likwidacja barier dostępności w szkołach podstawowych. Podziękował ekspertkom i ekspertom, partnerom i współpracownikom, dzięki którym mógł powstać modelowy program dotyczący dostępności szkół w co najmniej czterech wymiarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjnym, społecznym, a także w wymiarze proceduralnym i organizacyjnym.

Projekt Dostępna Szkoła jest pilotażem działania „Szkoła bez barier” w ramach Programu Dostępność plus. Jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Podczas konferencji z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej – która wystąpiła w nagraniu wideo –  zaprezentowano szczegółowe zasady programu, konkursu i najważniejsze terminy.

– Rządowy Program Dostępność plus to pierwszy w Europie tak szeroko zakrojony program inwestycyjny dla dostępności przestrzeni publicznej. Zakłada on między innymi likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół, czytelne strony internetowe oraz innowacje społeczne. Wszystkie dzieci zasługują na równe szanse. Szkoły to miejsca, gdzie dziecko zdobywa wiedzę, uczy się postaw i kompetencji społecznych i nawiązuje relacje z rówieśnikami. Aby szkoły były gotowe na przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością lub z specjalnymi potrzebami, muszą stać się prawdziwie dostępnymi. Temu służy właśnie nasze wsparcie w zakresie Dostępnych Szkół – mówiła M. Jarosińska-Jedynak.

Wsparcie z funduszy UE konkursu „Przestrzeń dostępnej szkoły” ma umożliwić zapewnienie dostępności w 150 szkołach. Nadrzędnym celem projektu Dostępna Szkoła jest wypracowanie i wyznaczenie standardów dostępności w różnych obszarach i przetestowanie ich w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły podstawowe. Będą się one mogły ubiegać o grant  do wysokości nawet 1 miliona 350 tys. zł.

Minister Jarosińska-Jedynak mówiła również o działaniach jej resortu, które z pomocą Funduszy Europejskich pomagają także w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, inwestując środki w tzw. środowiskowa centra zdrowia psychicznego. W ramach projektu finansowanego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na warszawskich Bielanach powstała modelowa placówka dla dzieci i młodzieży, a wkrótce powstanie nowa w powiecie piaseczyńskim.

– Do końca roku zamierzamy zawrzeć umowy o dofinansowanie o wartości 90 mln zł na uruchomienie kolejnych środowiskowych centrów – zapewniła M. Jarosińska-Jedynak.

O tym „Czym jest dostępność i po co nam dostępne szkoły?” mówiła Justyna Kucińska, prezeska Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Po co powstał i czym jest „”Model Dostępnej Szkoły” w interesującym wystąpieniu przedstawiła Joanna Piwowońska, dyrektorka ds. Projektów Strategicznych z  Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Agnieszka Luck, kierowniczka projektu Dostępna Szkoła z  Fundacji Fundusz Współpracy zapoznała uczestników konferencji z harmonogramem działań, konkursami i grantami.

Więcej na: https://www.dostepnaszkola.info/

Iwona Kucharska, fot. freepik.com

Data publikacji: 02.10.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również