Uniwersytet Śląski bardziej dostępny dla osób z dysfunkcjami dzięki unijnemu projektowi

Adaptacja 20 uczelnianych budynków do potrzeb osób z dysfunkcjami, specjalna aplikacja, szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników – to założenia projektu realizowanego dzięki unijnemu wsparciu w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Na realizację projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Uniwersytet Śląski otrzymał 15 mln zł.

– O kulturze instytucji świadczy to, jak pomaga słabym i najsłabszym – podkreślił 11 maja podczas  konferencji prasowej w Katowicach prorektor uczelni prof. Ryszard Koziołek. Dodał, że wdrażaniu projektu towarzyszy generalne myślenie, że każdy członek społeczności uczelni może na pewnym etapie korzystać z tych udogodnień, np. po kontuzji czy przychodząc na uczelnię ze swoim dzieckiem.

Głównym celem projektu, którego realizację zaplanowano na trzy lata, jest zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego poprzez udoskonalenie wsparcia edukacyjnego. W ramach projektu nauczyciele akademiccy oraz kadra kierownicza i pracownicy administracji otrzymają wsparcie w zakresie pracy ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami całościowymi i psychicznymi.

Zadania w ramach projektu zostały podzielone na 6 obszarów, obejmujących m.in. podnoszenie kompetencji kadr Uniwersytetu Śląskiego z zakresu dostępności (obejmie 600 pracowników), zwiększenie dostępności uczelni, udoskonalenie procesu kształcenia.

Wprowadzone będą technologie wspierające, zwiększające samodzielność. Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje „Mobilna Aplikacja Pomocowa”, która będzie zawierać najistotniejsze informacje związane z dostępnością oraz tzw. „Panic Button” umożliwiający wezwanie grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia związanego z różnymi trudnymi sytuacjami.

W zakresie technologii wspierających utworzony zostanie także system wewnętrznej nawigacji, ułatwiający poruszanie się po budynkach i bezpośrednim otoczeniu uczelni. Zwieńczeniem projektu będzie utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego, które pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności, by wszystkie przyszłe działania realizowane na Uniwersytecie były dostępne dla wszystkich grup odbiorców, niezależnie od ich potrzeb i możliwości.

Według zapewnień władz uczelni, pierwszych efektów projektu można oczekiwać jeszcze w trwającym roku akademickim, zakończy się on natomiast we wrześniu 2023 r.

Projekt „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” jest współfinansowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych.

Anna Gumułka, fot. Biuro Prasowe UŚ

Info: PAP – Nauka w Polsce

Data publikacji: 12.05.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również