United Way Polska – 20 lat na rzecz wykluczonych

United Way Polska - 20 lat na rzecz wykluczonych

W pięknym, choć niewielkim Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii Łazienek Królewskich w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala Charytatywna Fundacji United Way Polska z okazji XX-lecia jej działalności w Polsce.

Fundacja nie bez powodu wybrała Muzeum Łazienki Królewskie na miejsce swojego okrągłego jubileuszu, które objęło także patronat honorowy nad tym uroczystym wydarzeniem. Muzeum w Łazienkach od kilku lat coraz bardziej otwiera się i dostosowuje do potrzeb różnych wykluczonych społecznie grup, w tym osób z niepełnosprawnością, aby także one mogły korzystać z jego oferty i dziedzictwa kultury polskiej. A Fundacja wspiera swoimi działaniami właśnie grupy marginalizowane i wykluczone społecznie. Muzeum prowadzi obecnie kilka projektów o których mówi Izabela Zychowicz, zastępca dyr. Muzeum Łazienek Królewskich:

„Muzeum dostępne”
– Nasz projekt „Muzeum dostępne” skupia się głównie na ofercie kulturalnej i edukacyjnej przystosowanej do potrzeb szerokiej grupy odbiorów, w szczególności osób z różnymi niepełnosprawnościami – ruchu, wzroku i słuchu, ale także osób starszych i rodzin z małymi dziećmi, ponieważ i one bywają wykluczane. W miejscu, w którym odbyła się uroczysta gala United Way Polska prowadzimy prace, aby przywrócić temu obiektowi nie tylko splendor i chwałę jaką posiadał za czasów Stanisława Augusta, ale by otworzyć go również dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Już w kwietniu w Starej Oranżerii pojawi się m.in. audiodeskrypcja i specjalne tyflografie przedstawiające nasze obiekty osobom niewidomym i niedowidzącym ułatwiające im odbiór XVIII-wiecznej sztuki stanisławowskiej. Aby jeszcze bardziej to ułatwić grupom wykluczonym prowadzimy projekt „Kultura dostępna”, dzięki któremu obiekt można zwiedzić po specjalnych cenach promocyjnych, a dla młodzieży do 26 roku wręcz za złotówkę. Do tego dochodzi program „Darmowy listopad”, gdzie wszyscy nasi goście zwiedzają muzeum i korzystają z oferty kulturalnej zupełnie za darmo. W listopadzie było ich aż 70 tys.
Fundacja United Way Polska od 20 lat zajmuje się niesieniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Dotyczy to zwłaszcza opieki społecznej, rehabilitacji, ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej, a także edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania, ochrony dóbr kultury i tradycji. Czyni to na poziomie lokalnym, dlatego także wspiera lokalne organizacje zajmujące się podobną pomocą oraz inicjuje i współtworzy partnerską współpracę różnych środowisk na rzecz pomocy osobom wykluczonym i marginalizowanym. Współpracuje z ponad 100 organizacjami pozarządowymi, 40 instytucjami i 70 firmami.

Wsparcie dla 60 tys. osób na przestrzeni dwóch lat
– W ciągu 20 lat naszej działalności udało nam się zrealizować wiele projektów, wspierających naszych podopiecznych z których jesteśmy dumni – mówi Maja Surowicz, prezes United Way Polska. – Staramy się pomóc zawsze i każdemu od pojawienia się problemu do jego całkowitego rozwiązania. Może się do nas zgłosić każdy, kto potrzebuje pomocy, a my zrobimy wszystko, by rozwiązać problem, który powierzył nam podopieczny.
Tylko w ostatnich dwóch latach Fundacja United Polska udzieliła wsparcia ponad 60 tys. osób realizując dla nich pięć stałych programów, do czego zaangażowała ponad 800 wolontariuszy i 15-osobowy zespół ekspertów. W ciągu ostatnich czterech lat pozyskała i wydała na ten cel prawie 6 mln zł. Jak na jedną fundację liczby te robią wrażenie, choć wiemy, że potrzeby w kraju są znacznie większe – wystarczy wspomnieć, że dwa mln dzieci w Polsce żyje poniżej granicy ubóstwa. Fundacji udało się w ostatnich dwóch latach wesprzeć ponad 2 tys. dzieci, drugie tyle dotyczy osób dorosłych, m.in. w rehabilitacji, pokonywaniu niepełnosprawności, czy nawet towarzyszeniu w chorobie, a także pomóc 532 seniorom w aktywizacji społecznej, w tym organizując dla nich i angażując ich w różne zajęcia i działania.
– Seniorzy są w Polsce równie mocno narażeni na marginalizację jak osoby niepełnosprawne, a to grupa posiadająca ogromne doświadczenie i potencjał mogące być przydatne w wspieraniu innych osób potrzebujących – dodaje Maja Surowicz.

Wolontariat fundamentem
Poradnia „Pokonaj kryzys” jaką prowadzi United Way Polska wsparła w ostatnich dwóch latach także ponad 2 tys. osób – poradami psychologicznymi, prawnymi, kursami zawodowymi, bonami do aptek, czy paczkami żywnościowymi. To ważna część działalności Fundacji gdyż w Polsce co 10. osoba cierpi na depresję, a tylko co druga otrzymuje profesjonalne wsparcie. Wolontariat jest jednym z głównych fundamentów na których opiera się działalność i filozofia fundacji. Nic więc dziwnego, że w tym roku zorganizowała ona aż 72 projekty wolontariatu pracowniczego, do których zaangażowało się łącznie 647 wolontariuszy z różnych firm. Jeden z projektów opiera się na składce jaką pracownicy mogą przeznaczyć na wspieranie działań realizowanych przez tę organizację. Bierze w nim udział aż 1639 pracowników z 34 firm. Poza tym zebrano dary rzeczowe na sumę 632 tys. zł oraz dary w postaci usług na kwotę 137 tys. zł. Darczyńcy przekazali również 261 776,5 zł na leczenie wskazanych przez fundację osób.
– Potrzeba pomocy innym może zdziałać cuda, myślę, że United Way jest wśród takich cudów – mówi Andrzej Jonas, przewodniczący Rady Fundacji. – A to zasługa wszystkich tych, którzy tworzą to środowisko, zarówno ci, którzy korzystają ze wsparcia United Way, ci, którzy organizują to wsparcie i ci, którzy dokładają się do tego wsparcia własną aktywnością, czasem i pieniędzmi. Nasi główni sponsorzy zasługują na nadzwyczajne podziękowanie, w tym United Way Worldwide. Warto się jednak zastanowić, kto tak naprawdę najbardziej z tego korzysta – czy ci którzy dają, czy ci którzy otrzymują? W moim przekonaniu, ci którzy dają winni są wielką wdzięczność, tym którzy godzą się brać. Bo dobroczyńcy zaspokajają swoją wielką potrzebę wspierania innych ludzi i potrzebę czynienia dobra. To my winniśmy być wdzięczni przyjmującym wsparcie, że możemy spełnić marzenie o naszej własnej dobroci.

Praca na rzecz społeczności lokalnej
United Way Worldwide istnieje już 129 lat, działając w 40 krajach świata z 1800 oddziałami, skupia ok. 2,6 mln wolontariuszy i pozyskuje rocznie od sponsorów ponad 5 mld dolarów. Organizację założyło kilka osób w Denver w Stanach Zjednoczonych – kobieta, ksiądz, rabin i dwóch pastorów – w odpowiedzi na rosnącą liczbę problemów społecznych wynikających z szybkiego tempa industrializacji. Praca skupiała się działaniach charytatywnych lokalnych organizacji i zbieraniu funduszy. Model ten szybko przyjął się na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.
– Fundacje United Way na całym świecie skupiają się głównie na tym, aby łączyć i integrować ze sobą ludzi i w ten sposób zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej – mówi Jose Pedro Ferraro – wiceprezydent United Way Worldwide. – Jesteśmy niezwykle dumni z tego, jaką wspaniałą pracę wykonuje United Way Polska dla społeczności lokalnych i zaspokajaniu jej potrzeb. To jest istotną działania każdej fundacji United Way na świecie, aby pracować na rzecz społeczności lokalnej i zaspokajać tamtejsze potrzeby. Ta działalność nie odnosiłaby sukcesów, gdyby nie współpraca partnerska i wsparcie różnych organizacji i sponsorów, oraz rzeszy wolontariuszy.

„Świat Nikiforów”
Podczas Gali uhonorowano także laureatów tegorocznej edycji konkursu plastycznego „Świat Nikiforów”, wyróżniono organizacje partnerskie działające z fundacją oraz najbardziej zaangażowane firmy w nowej edycji „Nikiforowie dobroczynności”. W konkursie „Świat Nikiforów” (prowadzony jest od 2006 roku) wzięło udział blisko 1000 osób z ponad 300 warsztatów terapii zajęciowej z całej Polski. Konkurs poświęcony jest artystom z niepełnosprawnością intelektualną, a celem jest rozwój osobisty tych twórców, wsparcie ich talentów oraz integracja ze społeczeństwem. Patronem konkursu jest Nikifor Krynicki – artysta z niepełnosprawnością bezgranicznie oddany sztuce.
Każdego roku kilkunastu laureatów konkursu wraz z opiekunami uczestniczy w profesjonalnych warsztatach twórczych w Dworku Plenerowym warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie. Galeria „Nikiforów” znalazła w 2015 roku swoje miejsce w Centrum Onkologii w Warszawie, by przekazać radość i pozytywną energię artystów pacjentom. Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
Marcin Chrobok – WTZ Katowice
Piotr Kant – WTZ Olsztyn
Tomasz Czuchrowski – WTZ Warszawa
Jadwiga Nawodzińska – WTZ Sandomierz
Bartłomiej Koliński – WTZ Słupsk
Marcin Wilk – WTZ Ostrów

„Nikifora dobroczynności” w kategorii „Wolontariat pracowniczy” przyznano Société Générale SA, w kategorii „Dary rzeczowe” – Mattel Poland Sp. z o.o, w kategorii „Dary usług” – PFC Polska, w kategorii „Składka pracownicza” – Hewlett-Packard Polska, w kategorii „Dobroczyńca roku” – Fedex Express Polska, zaś nagrody specjalne otrzymały Bank Millenium SA oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

Zobacz galerię…

Tekst i fot. Piotr Stanisławski
Data publikacji: 02.02.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również