EKON i Carrefour wspierają zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Dzięki grantowi Fundacji Carrefour, 150 osób niepełnosprawnych zostanie przeszkolonych do pracy w ochronie środowiska.

Fundacja Carrefour przekazała Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” 147 tys. euro na realizację projektu. Dzięki temu 150 chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo osób zostanie przygotowanych do pracy w ochronie środowiska.

Carrefour od wielu lat działa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wspiera wartościowe projekty i inicjatywy ukierunkowane na niesienie pomocy osobom wykluczonym zawodowo, oferując zatrudnienie w swoich sklepach.

prez Gołębiewsak Onlik oblegana przez media4
Prezes Elżbieta Gołębiewska oblegana przez media

„Rozpoczynamy nowy projekt społeczny, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i podniesienie społecznej świadomości ekologicznej. Projekt wpisuje się w politykę różnorodności, będącą częścią strategii odpowiedzialnego biznesu Carrefour – powiedział Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska. – Chciałbym, aby nasza wspólna inicjatywa pozwoliła na przełamanie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów, wprowadzając realnie do obiegu społecznego ideę zatrudnienia wspieranego”.

Jednym z celów projektu jest zachęcenie uczestników do podjęcia pracy w sektorze ochrony środowiska w większości w firmach współpracujących ze Stowarzyszeniem. Zadanie to realizowane jest poprzez szkolenia. Wspólna inicjatywa ma wymiar: społeczny, ekonomiczny i ekologiczny.

Katarzyna Kosel HR Dyrz pr. wyjasnai misję firmy1
Dyr. HR Katarzyna Kosel wyjaśnia misję firmy

„Poza ważnym problemem wykluczenia społecznego, istotne są także oszczędności dla Skarbu Państwa z tytułu zmniejszenia kosztów leczenia i rehabilitacji osób chorych psychicznie, które podjęły pracę. Według danych stowarzyszenia EKON, u osób psychicznie chorych, pracujących na stanowiskach nazywanych ‚zielonymi miejscami pracy’, rzadziej występuję nawroty choroby psychicznej, co potwierdza Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” – powiedziała Elżbieta Gołębiewska, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

media i przedstawiciele NGOs dopisali wyjątkowo9
Media i przedstawiciele NGO’s dopisali wyjątkowo

Dodatkowym celem jest zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach o ok. 2 000 ton w skali roku. Suma korzyści ekologicznych i społecznych projektu wyniesie ok. 2,2 mln zł. Akcja będzie miała również efekt edukacyjny – mieszkańcom przekazane zostaną informacje na temat sposobów dbania o środowisko naturalne.

Środki finansowe zarobione na realizacji kontraktu z Carrefour służą głównie do utrzymania zatrudnienia 364 chorujących psychicznie osób niepełnosprawnych.

dyskusje kuluarowe po oficjalnej konf 8
Dyskusje kuluarowe po konferencji

Dzięki współpracy z EKON oraz na własnych etatach Carrefour Polska zatrudnia 747 osób niepełnosprawnych (dane na 31 grudnia 2011 r.).

Info: Informacje zlecone PAP

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również