Sejm: komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

Sejm: komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym lub chcącym zatrudniać osoby niepełnosprawne - to główny cel projektu, który 6 listopada poparła sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji /…/ poparli jednogłośnie wszyscy posłowie komisji. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda przypominał, że projekt jest konieczny ze względu na zmiany unijnych przepisów.
Jak wskazał, unijne rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym z 1 lipca br. weszło w życie z półrocznym vacatio legis. -Nowe zapisy muszą znaleźć się więc w polskim porządku prawnym z dniem 1 stycznia 2015 r. – podkreślił.
Duda poinformował, że projekt noweli wpływa na zakres czterech rozporządzeń związanych z ustawą; zapewnił, że prace nad nimi trwają i zostaną one terminowo wprowadzone.

Obecnie pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne, może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Chodzi np. o koszty dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, adaptacji lub zakupu urządzeń ułatwiających im wykonywanie pracy bądź funkcjonowanie w zakładzie pracy.

Dotyczy to osób niepełnosprawnych, m.in. bezrobotnych lub poszukujących pracy, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz pracowników, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia. Nowe przepisy rozszerzają krąg osób, w związku z zatrudnieniem których przysługiwać będzie pomoc – obejmie wszystkich niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

Kolejna zmiana dotyczy zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy, np. jeśli chodzi o komunikowanie się z otoczeniem lub czynności niemożliwe lub trudne do samodzielnego wykonania. Obecnie pracodawca może uzyskać zwrot wyłącznie kosztów zatrudnienia takich pracowników, nowe przepisy pozwolą na dofinansowanie szkolenia w zakresie sposobu wykonywania tej pomocy.
Zmieni się wysokość refundacji z PFRON kosztów szkoleń niepełnosprawnych pracowników. Obecnie (na wniosek pracodawcy) koszty te mogą być refundowane do wysokości 80 proc.; uwzględniając wymogi rozporządzenia unijnego, w projekcie obniżono wysokość tej pomocy do 70 proc.
Zmiany obejmą również m.in. zakłady pracy chronionej. Pracodawca prowadzący taki zakład będzie mógł uzyskać zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, a nie – jak dotychczas – kosztów ich budowy lub rozbudowy. (PAP)

ktl/ akw/

Data publikacji: 06.11.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również