Większe możliwości zarobkowania przez rencistów socjalnych

5 października prezydent podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała:
– przed ukończeniem 18 roku życia,
– w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,
– w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2012 r. osoby pobierające rentę socjalną , a jest ich w Polsce ok. 251 tys., będą mogły zarobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia bez utraty świadczenia, tj. obecnie do 2356,30 zł. Tyle samo ile inne grupy uprawnione do rent i emerytur. Do tej pory było to tylko 30 proc., tj. obecnie 1009,80 zł. Różnica wynosi nieco ponad 1300 zł.
Celem ustawy jest zwiększenie aktywności zawodowej osób uprawnionych do renty socjalnej.

Jednak nie do końca wyrównano możliwości zarobkowe osób pobierających renty socjalne oraz pozostałych rencistów, co sugerują niektóre komentarze. Zmieniony artykuł 10 ustęp 6 ustawy o rencie socjalnej stanowi bowiem, że prawo do tego świadczenia zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Tymczasem renciści „normalni” po przekroczeniu tego 70 proc. przychodu mają zawieszoną tylko część świadczenia, a całe dopiero po osiągnięciu przychodu na poziomie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Mają oni ponadto możliwość rozliczania tego przychodu w skali całego roku.

rhr
Data publikacji 6.10.2011 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również