Automatyczna skrzynia to nie przeróbka – nie odliczysz

Zakup nowego samochodu z zamontowaną fabrycznie automatyczną skrzynią biegu przez podatnika z niepełnosprawnością ruchową nie uprawnia go do odliczenia od dochodu wartości automatycznej skrzyni biegów, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Takie jest stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, które przedstawił w interpretacji indywidualnej z dnia 27.07.2011 r., sygn. IPTPB2/415-201/11-4/ASZ. Powołując się na art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu można odliczyć wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Według dyrektora Izby zakupiony przez niepełnosprawnego podatnika samochód z automatyczną skrzynią biegów nie spełnia warunku indywidualnego sprzętu powiązanego z rodzajem schorzenia. Jest to sprzęt ogólnego użytku, z którego mogą korzystać inne osoby.
Natomiast w punkcie drugim cytowanej ustawy za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Takim wydatkiem nie jest zakup samochodu z zamontowaną fabrycznie automatyczną skrzynią biegów, bowiem podatnik w rzeczywistości nie poniósł wydatku na przystosowanie pojazdu do rodzaju dysfunkcji, a jedynie nabył pojazd bez indywidualnego przystosowania, który jednak może użytkować przy swojej niepełnosprawności.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również