RPO: ulga rehabilitacyjna również dla dzieci

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz w sierpniu br. zwróciła się do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego o zajęcie stanowiska w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców niewidomych dzieci, które korzystają z przewodnika osoby niewidomej.

Odpowiedni przepis ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych uprawnia do takiego odliczenia tylko osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Jednak w przypadku dzieci nie jest ustalany stopień niepełnosprawności lecz zgodnie z art. 1 pkt 3. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – niepełnosprawność do ukończenia 16 roku życia. W związku z powyższym ich rodzice nie mogą skorzystać z ww. ulgi.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z 18 marca br., że ustawodawca nie objął ulgą wydatków na przewodnika dla małoletnich, niewidzących dzieci, gdyż opieka nad nimi z reguły jest sprawowana przez rodziców nie jest – zdaniem RPO – w pełni trafne. Rodzice nie zawsze mają możliwość sprawowania osobistej opieki i należy założyć, że część z nich będzie korzystała z pomocy przewodnika i ponosiła związane z tym koszty.

W związku z powyższym rzecznik praw obywatelskich zwróciła się o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która wprowadziłaby możliwość korzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu ponoszenia wydatków na opłacenie przewodników dla niewidomych małoletnich dzieci oraz z poważną niepełnosprawnością narządu ruchu.

Wystąpienie RPO: pobierz

IRCa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również