Innowacyjny system do leczenia wad wymowy z dofinansowaniem unijnym

Virtual Speech Therapy System to narzędzie, które na podstawie analizy głosu i artykulacji identyfikuje wadę wymowy, a następnie dobiera spersonalizowaną formę terapii wykorzystującej interaktywne gry i zapewniającej informację zwrotną o postępach pacjenta. Projekt spółki Industi otrzymał prawie 4 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Według danych „Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” w Polsce co piąte dziecko ma problemy z zaburzeniami słuchu i mowy. To osoby, które wymagają okresowej bądź stałej opieki audiologicznej, logopedycznej, foniatrycznej oraz psychologicznej.

Z powodu tych zaburzeń duża część z nich ma problemy w adaptacji w środowisku szkolnym, wykryte zaburzenia komunikowania się, a także ograniczenia w przyswajaniu wiedzy czy mniejszą znajomość języka. Zmagają się też z trudnościami w czytaniu, mówieniu i pisaniu.

– Dzięki grantom z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój możemy wspierać innowacyjne projekty polskich firm. W przypadku projektu Industi to również rzeczywista pomoc osobom, które maja wady wymowy i dysfunkcje słuchu. To dobry przykład, jak Fundusze Europejskie przyczyniają się do podniesienia jakości życia społeczeństwa – ocenia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

System Virtual Speech Therapy jest nowością w leczeniu wad wymowy, która przyczyni się do rozwoju rynku usług telemedycznych. Wykorzystanie modułu modeli terapeutycznych oraz modułu spersonalizowanego programu terapii zapewni efektywność terapii, zwłaszcza wśród najmłodszych pacjentów. VSTS da lekarzom dostęp do wyników pacjentów oparty na algorytmicznym module analiz efektów i module walidacji poprawności ćwiczeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

VSTS będzie wyposażony w programy oraz wielopoziomowe gry terapeutyczne dostosowane do modeli terapeutycznych, które za pomocą wizualizacji będą wspierać korygowanie artykulacji poszczególnych głosek przez pacjentów. Zapewni to większą efektywność terapii, monitorowanie postępów oraz szybką korekcję wadliwej wymowy. Terapia z wykorzystaniem gier i programów dostarczy graficzną informację zwrotną dla pacjentów oraz sprawi, że proces terapii będzie mniej uciążliwy od obecnych metod leczenia.

W interdyscyplinarnym zespole badawczo-rozwojowym spółki pracują specjaliści z zakresu językoznawstwa, otolaryngologii, logopedii, audiologii, ortodoncji, biocybernetyki, inżynierii biomedycznej oraz mechatroniki.

Projekt firmy Industi otrzymał dofinansowanie w konkursie „Szybka Ścieżka” realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łącznie w tej edycji konkursu NCBR przyznał 1,9 miliarda złotych dofinansowania na innowacyjne projekty.

1 lipca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi kolejny nabór w konkursie „Szybka Ścieżka”, który potrwa od 3 sierpnia do 14 września. W konkursie nie będzie ograniczeń tematycznych poza wymogiem wpisywania się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej informacji w Punkcie Informacyjnym NCBR

Info: MFiPR, fot. freepik.com

Data publikacji: 29.06.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również