Konieczne przemodelowanie opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą

Konieczne przemodelowanie opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą

Konieczne jest przemodelowanie całości opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą; plan zmian jest na ukończeniu - poinformował 15 stycznia wiceminister Zbigniew Król.

Wiceminister uczestniczył w Sejmie w konferencji „Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą”. Organizatorem spotkania była podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego Komisji Zdrowia.

– Reformę psychiatrii podzieliśmy na cztery fazy m.in. z tego powodu, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w pierwszej edycji nie przyniósł efektów, które pewnie postawiły by nas w innym miejscu niż w tej chwili jesteśmy – powiedział Król.

Wiceminister przypomniał, że trwa reforma opieki nad dorosłymi pacjentami, zmierzająca w kierunku deinstytucjonalizacji, czyli odejścia od modelu azylowego na rzecz opieki środowiskowej.

Wskazał, że ministerstwu „przyświeca przesłanie aby ludzi przywracać społeczeństwu, by osoby chore mogły pełnić swoje funkcje społeczne (…) w swoich środowiskach”. Ocenił też, że pierwsze wyniki działań w obszarze pilotażu w centrach zdrowia psychicznego są „bardzo optymistyczne”.

– Mam nadzieję, że model opieki w psychiatrii nad dzieckiem i młodą osobą, który chcemy zbudować – a jesteśmy na ukończeniu, jeśli chodzi o planowanie – również ten efekt przyniesie – stwierdził.

Wiceminister podnosił, że mówiąc o problemach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży należy brać pod uwagę różne uwarunkowania m.in. biologiczne i społeczno-ekonomiczne, globalizację, poziom relacji rodziców i dzieci czy trudności okresu dojrzewania.

Wskazał, że obecnie często pierwszy kontakt młodej osoby z systemem odbywa się w szpitalu. – To coś, co nie powinno mieć miejsca – przyznał. – Obserwujemy też (…), że ze szpitala trudno jest wypisać dziecko w „odpowiednie ręce” opieki środowiskowej – stwierdził.

Wiceminister mówił, że jednym z problemów dostępności do opieki psychiatrycznej jest „duże zróżnicowanie terytorialne”, jeśli chodzi o możliwość uzyskania pomocy. Podnosił też, że jednym z większych problemów psychiatrii dziecięcej jest niedobór specjalistów.

Wiceminister przekazał, że ze wszystkich analiz dot. opieki nad dzieckiem i młodzieżą wynika, iż konieczne jest przemodelowanie całości tej opieki. Zmiany – jak akcentował – mają przynieść większą dostępność.

– Nowy model opisujemy jako pewnego rodzaju piramidę. W moim przekonaniu, najważniejszym obszarem jest szczyt piramidy, czyli ośrodek, który możemy umownie nazwać koordynującym. Ten szczyt piramidy musi być obecny w każdym z województw – stwierdził Król. – Drugim elementem, który jest równie ważny to podstawa tej piramidy. Chcemy sięgnąć do poradni psychologicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej – wskazał. Poinformował, że dobiegają końca negocjacje z ministerstwem edukacji w tej sprawie.

Król przekazał, że plany przewidują by nowy model rozpoczął funkcjonowanie z nowym rokiem szkolnym, we wrześniu 2019. Dodał jednocześnie, że MZ „daje sobie czas, czteroletni, na dostosowanie całości zakresów, by móc powiedzieć, że w każdym województwie jest dziewięć zakresów na trzech szczeblach referencyjnych, z wykształconym personelem, z odpowiednimi kadrami, odpowiednim ustawieniem finansowania”. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl, fot.pixabay.com

Data publikacji: 16.01.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również